Visa allt om Bravida Service Mellersta AB
Visa allt om Bravida Service Mellersta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 228 25 251 26 148 26 550 26 636 31 293 35 453 41 252 27 434 18 991
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 206 32 205 15 0 -40 -45 -112 -122 0
Resultat efter finansnetto 208 43 241 108 205 50 -4 -17 0 44
Årets resultat -18 -14 -12 74 148 -305 -4 -17 0 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 679 6 681 7 261 8 229 9 590 13 508 6 827 9 623 7 595 6 942
Tillgångar 6 679 6 681 7 261 8 229 9 590 13 508 6 827 9 623 7 595 6 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 030 1 048 1 062 1 075 1 090 1 103 148 153 170 170
Obeskattade reserver 0 0 450 450 450 450 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 649 5 633 5 749 6 704 8 050 11 955 6 679 9 470 7 425 6 772
Skulder och eget kapital 6 679 6 681 7 261 8 229 9 590 13 508 6 827 9 623 7 595 6 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 19 280 19 700 19 352 20 964 19 878 23 483 27 121 29 546 17 821 13 535
Varav resultatlön till övriga anställda 2 703 339 - - 295 228 268 - - -
Sociala kostnader 5 567 4 947 6 198 5 276 5 038 6 269 6 899 21 592 6 856 5 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 228 25 251 26 148 26 550 26 636 31 293 35 453 41 252 27 434 18 991
Nyckeltal
Antal anställda 36 43 43 42 42 52 61 76 54 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) 701 587 608 632 634 602 581 543 508 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 691 584 600 630 633 598 580 541 457 327
Rörelseresultat, EBITDA 206 32 205 15 0 -40 -45 -112 -122 0
Nettoomsättningförändring -0,09% -3,43% -1,51% -0,32% -14,88% -11,73% -14,06% 50,37% 44,46% -%
Du Pont-modellen 3,13% 0,67% 3,39% 1,42% 2,21% 0,58% 0,29% -0,14% 0,07% 0,73%
Vinstmarginal 0,83% 0,18% 0,94% 0,44% 0,80% 0,25% 0,06% -0,03% 0,02% 0,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,08% 4,15% 5,78% 5,74% 5,78% 4,96% 0,42% 0,37% 0,62% 0,90%
Soliditet 15,42% 15,69% 19,46% 17,09% 14,82% 10,62% 2,17% 1,59% 2,24% 2,45%
Kassalikviditet 118,23% 118,60% 126,30% 122,75% 119,13% 112,99% 102,22% 101,62% 102,29% 102,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...