Visa allt om Aktiebolaget Östersunds Bilelektriska
Visa allt om Aktiebolaget Östersunds Bilelektriska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 550 5 981 6 331 6 379 7 221 7 455 6 500 6 369 6 429 6 127
Övrig omsättning - - 238 233 6 - 32 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 414 274 396 -367 136 113 339 86 428
Resultat efter finansnetto 38 416 295 412 -365 138 114 343 87 429
Årets resultat 33 321 262 337 -186 68 126 229 37 179
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 71 109 289 376 508 618 501 493 458
Omsättningstillgångar 2 231 2 073 3 083 2 634 2 468 2 734 2 039 2 218 1 960 1 870
Tillgångar 2 271 2 144 3 192 2 923 2 844 3 242 2 657 2 718 2 453 2 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 934 1 913 1 651 1 314 1 500 1 432 1 307 1 078 1 041
Obeskattade reserver 349 378 387 378 335 514 525 586 585 588
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 955 832 892 894 1 195 1 228 700 826 791 699
Skulder och eget kapital 2 271 2 144 3 192 2 923 2 844 3 242 2 657 2 718 2 453 2 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 630 380 307 312 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 494 1 241 1 560 1 391 1 751 1 162 973 823 990 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 515 348 370 431 571 658 486 425 468 418
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 550 5 981 6 569 6 612 7 227 7 455 6 532 6 369 6 429 6 127
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 092 1 196 1 266 1 276 1 805 1 864 1 625 1 592 1 286 1 225
Personalkostnader per anställd (tkr) 347 335 410 391 626 637 481 414 386 350
Rörelseresultat, EBITDA 125 452 304 538 -209 323 313 552 245 551
Nettoomsättningförändring 9,51% -5,53% -0,75% -11,66% -3,14% 14,69% 2,06% -0,93% 4,93% -%
Du Pont-modellen 4,14% 19,36% 9,24% 14,10% -12,83% 4,23% 4,29% 12,62% 3,63% 18,43%
Vinstmarginal 1,44% 6,94% 4,66% 6,46% -5,05% 1,84% 1,75% 5,39% 1,38% 7,00%
Bruttovinstmarginal 54,17% 55,17% 52,76% 56,37% 53,47% 56,81% 52,77% 52,69% 50,93% 57,70%
Rörelsekapital/omsättning 19,48% 20,75% 34,61% 27,28% 17,63% 20,20% 20,60% 21,86% 18,18% 19,11%
Soliditet 54,57% 57,32% 69,39% 66,01% 54,88% 57,95% 68,46% 63,61% 61,12% 62,90%
Kassalikviditet 186,39% 192,19% 297,98% 241,50% 163,10% 174,10% 218,43% 201,33% 177,50% 165,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...