Visa allt om Maxtech Fastigheter AB
Visa allt om Maxtech Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 137 3 206 350 0 1 94 295 706 370 27
Övrig omsättning - - - 4 55 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -217 2 201 333 -6 10 13 -124 215 -21 -72
Resultat efter finansnetto -217 2 201 333 -7 9 12 -126 214 -21 -72
Årets resultat -4 1 287 221 -7 9 12 -119 201 -21 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 719 564 564 564 564 564 578 578 578 578
Omsättningstillgångar 1 873 2 432 425 55 209 211 172 323 148 66
Tillgångar 2 592 2 996 990 619 773 775 751 902 727 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 571 1 874 737 516 523 514 502 621 420 441
Obeskattade reserver 405 617 67 0 0 0 0 7 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 617 504 185 103 250 261 249 274 307 204
Skulder och eget kapital 2 592 2 996 990 619 773 775 751 902 727 644
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 171 245 161 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 14 54 80 12 0
Utdelning till aktieägare 0 300 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 137 3 206 350 4 56 94 295 706 370 27
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -191 2 201 333 -6 10 27 -124 215 -21 -60
Nettoomsättningförändring -95,73% 816,00% -% -100,00% -98,94% -68,14% -58,22% 90,81% 1 270,37% -%
Du Pont-modellen -8,37% 73,46% 33,74% -% 1,29% 1,68% -16,51% 23,84% -2,75% -11,18%
Vinstmarginal -158,39% 68,65% 95,43% -% 1 000,00% 13,83% -42,03% 30,45% -5,41% -266,67%
Bruttovinstmarginal 97,81% 71,43% 100,00% -% 100,00% 100,00% 96,61% 99,01% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 916,79% 60,14% 68,57% -% -4 100,00% -53,19% -26,10% 6,94% -42,97% -511,11%
Soliditet 72,80% 78,61% 79,72% 83,36% 67,66% 66,32% 66,84% 69,41% 57,77% 68,48%
Kassalikviditet 303,57% 482,54% 229,73% 53,40% 83,60% 80,84% 69,08% 117,88% 48,21% 32,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...