Visa allt om Ewes Ferroal AB
Visa allt om Ewes Ferroal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 339 6 770 11 349 12 820 13 981 16 100 15 944 17 054 17 715 12 603
Övrig omsättning 7 314 21 - - 4 388 260 148 15 1
Rörelseresultat (EBIT) 5 595 -2 514 -1 366 67 106 -56 516 665 1 102 -354
Resultat efter finansnetto 5 580 -2 545 -1 412 31 93 -148 494 613 1 031 -385
Årets resultat 5 580 -2 545 -1 412 31 93 102 4 613 1 031 -385
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 706 784 807 277 302 357 496 817 973
Omsättningstillgångar 4 129 796 2 550 4 704 3 882 7 333 7 050 6 973 6 456 4 637
Tillgångar 4 129 1 502 3 333 5 512 4 159 7 635 7 408 7 468 7 272 5 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 618 -1 962 583 1 995 1 964 1 871 3 569 3 565 2 952 1 921
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 873 873 873 873 873
Långfristiga skulder 0 11 69 140 212 284 356 428 500 572
Kortfristiga skulder 511 3 453 2 682 3 377 1 983 4 607 2 360 2 602 2 947 2 244
Skulder och eget kapital 4 129 1 502 3 333 5 512 4 159 7 635 7 408 7 468 7 272 5 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 652 1 582 489 836 673 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 560 3 388 4 083 4 109 3 574 2 951 4 149 3 593 3 337 2 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 346 1 423 1 612 1 679 1 713 1 791 2 156 1 535 1 424 1 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 653 6 791 11 349 12 820 13 985 16 488 16 204 17 202 17 730 12 604
Nyckeltal
Antal anställda 1 6 11 11 11 12 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 339 1 128 1 032 1 165 1 271 1 342 1 226 1 312 1 363 969
Personalkostnader per anställd (tkr) 918 812 535 546 492 580 535 490 438 367
Rörelseresultat, EBITDA 5 615 -2 437 -1 273 167 155 -1 732 869 1 312 -148
Nettoomsättningförändring -94,99% -40,35% -11,47% -8,30% -13,16% 0,98% -6,51% -3,73% 40,56% -%
Du Pont-modellen 135,50% -167,38% -40,98% 1,22% 3,68% -0,71% 7,02% 9,44% 15,24% -6,10%
Vinstmarginal 1 650,44% -37,13% -12,04% 0,52% 1,09% -0,34% 3,26% 4,13% 6,25% -2,71%
Bruttovinstmarginal -57,23% 54,22% 57,67% 66,13% 58,19% 57,23% 63,07% 53,07% 50,86% 50,75%
Rörelsekapital/omsättning 1 067,26% -39,25% -1,16% 10,35% 13,58% 16,93% 29,42% 25,63% 19,81% 18,99%
Soliditet 87,62% -130,63% 17,49% 36,19% 47,22% 24,51% 50,66% 47,74% 40,59% 34,24%
Kassalikviditet 808,02% 7,62% 47,46% 84,90% 73,42% 93,38% 203,77% 170,64% 169,46% 131,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...