Visa allt om Kungsmässans Cafe Aktiebolag
Visa allt om Kungsmässans Cafe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 15 270 14 568 14 685 14 920 12 507 12 691 11 857 11 376 10 994 -
Övrig omsättning 68 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 474 459 1 182 1 178 482 806 366 389 1 095 -
Resultat efter finansnetto 474 460 1 185 1 181 484 806 367 398 1 102 -
Årets resultat 363 356 1 278 671 329 578 244 245 826 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 712 459 411 400 261 365 362 486 132 -
Omsättningstillgångar 2 083 1 875 3 515 3 329 2 520 2 958 2 985 2 510 3 171 -
Tillgångar 2 795 2 334 3 926 3 730 2 781 3 323 3 347 2 996 3 303 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 499 2 115 1 337 1 067 1 338 1 559 1 389 1 852 -
Obeskattade reserver 0 0 0 465 208 208 191 160 160 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -
Kortfristiga skulder 1 933 1 835 1 811 1 927 1 507 1 778 1 595 1 446 1 290 -
Skulder och eget kapital 2 795 2 334 3 926 3 730 2 781 3 323 3 347 2 996 3 303 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 324 324 364 308 416 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 792 4 611 4 302 3 967 2 921 2 872 2 839 2 611 1 979 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 420 1 196 1 080 1 080 843 786 444 591 793 -
Utdelning till aktieägare 500 0 1 971 500 400 800 800 0 600 -
Omsättning 15 338 14 568 14 685 14 920 12 507 12 691 11 857 11 376 10 994 -
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 14 14 14 14 13 12 11 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 091 1 041 1 049 1 066 893 907 912 948 999 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 411 378 386 302 290 299 309 300 -
Rörelseresultat, EBITDA 657 597 1 330 1 303 603 925 481 465 1 138 -
Nettoomsättningförändring 4,82% -0,80% -1,58% 19,29% -1,45% 7,03% 4,23% 3,47% -% -%
Du Pont-modellen 16,99% 19,71% 30,21% 31,66% 17,44% 24,26% 10,97% 13,35% 33,61% -%
Vinstmarginal 3,11% 3,16% 8,08% 7,92% 3,88% 6,35% 3,10% 3,52% 10,10% -%
Bruttovinstmarginal 70,45% 70,17% 71,17% 71,14% 70,29% 69,69% 68,27% 67,39% 68,28% -%
Rörelsekapital/omsättning 0,98% 0,27% 11,60% 9,40% 8,10% 9,30% 11,72% 9,35% 17,11% -%
Soliditet 30,84% 21,38% 53,87% 45,03% 43,88% 44,88% 50,78% 50,21% 59,56% -%
Kassalikviditet 100,57% 95,10% 188,57% 168,09% 156,93% 157,87% 178,68% 164,87% 235,89% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Årsredovisningen omfattar felaktiga eller olika perioder/orgnr på filmen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...