Visa allt om Energiekonomi Erland Hultenheim Aktiebolag
Visa allt om Energiekonomi Erland Hultenheim Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 7 539 728 569 500 423 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -662 -668 -110 -289 6 064 82 65 93 31 56
Resultat efter finansnetto -615 -597 0 5 6 066 59 91 57 2 17
Årets resultat 0 0 0 4 3 367 43 53 53 1 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 151 201 201 251 930 326 326 326 346
Omsättningstillgångar 5 847 5 815 6 484 7 405 7 562 955 788 956 682 525
Tillgångar 5 948 5 966 6 685 7 605 7 813 1 885 1 114 1 282 1 008 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 496 3 595 3 695 3 726 3 752 415 372 339 305 324
Obeskattade reserver 327 943 1 545 1 545 1 550 34 34 73 73 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 471 1 419 1 406 1 100 964 1 050 266 702 533 225
Kortfristiga skulder 654 8 38 1 235 1 549 388 442 168 96 250
Skulder och eget kapital 5 948 5 966 6 685 7 605 7 813 1 885 1 114 1 282 1 008 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 554 552 38 148 378 360 299 0 161 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 - 61
Utdelning till aktieägare 100 100 100 30 30 30 0 20 20 20
Omsättning 0 0 0 0 7 539 728 569 500 423 580
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 7 539 364 569 500 212 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 552 19 148 378 180 299 232 82 156
Rörelseresultat, EBITDA -612 -618 -110 -239 6 793 139 65 93 51 96
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 935,58% 27,94% 13,80% 18,20% -27,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 78,56% 6,47% 12,93% 8,58% 4,66% 7,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% 81,42% 16,76% 25,31% 22,00% 11,11% 10,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 98,21% 68,41% 63,97% 65,00% 50,59% 70,17%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 79,76% 77,88% 60,81% 157,60% 138,53% 47,41%
Soliditet 63,06% 72,59% 73,30% 63,97% 62,64% 23,35% 35,64% 30,54% 35,47% 43,23%
Kassalikviditet 894,04% 72 687,50% 17 063,16% 599,60% 488,19% 246,13% 178,28% 569,05% 710,42% 210,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...