Visa allt om BCK Handels AB
Visa allt om BCK Handels AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 41 17 42 5 10 9 14 0 306
Övrig omsättning - 57 - 8 255 3 965 300 404 314 -
Rörelseresultat (EBIT) -78 -164 -279 -300 -113 3 590 -129 -38 -115 -7
Resultat efter finansnetto -69 -155 -267 325 259 3 891 97 -212 6 432 347
Årets resultat 218 -6 -13 254 251 2 277 133 -192 6 600 411
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 711 17 780 18 450 18 521 19 053 15 827 6 076 14 776 13 575 9 086
Omsättningstillgångar 624 684 164 414 2 430 5 446 11 204 2 545 4 051 3 221
Tillgångar 18 335 18 464 18 614 18 936 21 482 21 272 17 280 17 321 17 626 12 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 447 17 229 17 235 17 248 19 094 18 843 16 565 16 432 16 624 11 025
Obeskattade reserver 858 1 208 1 357 1 613 1 603 1 627 756 793 844 1 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Kortfristiga skulder 19 16 10 64 775 792 -54 84 147 135
Skulder och eget kapital 18 335 18 464 18 614 18 936 21 482 21 272 17 280 17 321 17 626 12 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 7 - 0 52 52 51 54 43 37
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 10 38 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 10 13 15 50 78 77 80 69 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 22 98 17 50 260 3 975 309 418 314 306
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 21 9 21 3 5 5 7 - 153
Personalkostnader per anställd (tkr) - 9 11 27 51 65 64 67 56 54
Rörelseresultat, EBITDA -8 -94 -207 -228 -54 3 648 -47 48 -22 72
Nettoomsättningförändring -46,34% 141,18% -59,52% 740,00% -50,00% 11,11% -35,71% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -0,38% -0,84% -1,43% 1,74% 1,21% 18,30% 0,56% 0,18% -% 2,82%
Vinstmarginal -313,64% -378,05% -1 570,59% 785,71% 5 180,00% 38 920,00% 1 066,67% 221,43% -% 113,40%
Bruttovinstmarginal 77,27% 73,17% 58,82% 69,05% 60,00% 90,00% 88,89% 50,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 750,00% 1 629,27% 905,88% 833,33% 33 100,00% 46 540,00% 125 088,89% 17 578,57% -% 1 008,50%
Soliditet 98,81% 98,41% 98,28% 97,36% 94,38% 94,22% 99,09% 98,16% 97,76% 96,23%
Kassalikviditet 3 268,42% 4 231,25% 1 570,00% 628,12% 313,03% 687,12% -% 3 026,19% 2 753,74% 2 365,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...