Visa allt om G. Silverplatz i Gällivare Maskin Aktiebolag
Visa allt om G. Silverplatz i Gällivare Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 * 2014-04 * 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning - - - 0 0 0 4 3 997 2 932 2 781
Övrig omsättning - - - - - - 327 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - -35 -7 -228 -127 -502 51 -255
Resultat efter finansnetto - - - -82 10 -230 -136 -533 -5 -319
Årets resultat - - - -82 10 108 -136 -533 4 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-04 * 2014-04 * 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 0 56 56 81 1 391 1 720 1 998
Omsättningstillgångar - - - 78 116 92 607 801 411 392
Tillgångar - - - 78 172 149 689 2 192 2 131 2 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - 61 143 133 26 161 694 690
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 0 0 0 188 795 729 1 127
Kortfristiga skulder - - - 16 29 15 475 1 236 708 564
Skulder och eget kapital - - - 78 172 149 689 2 192 2 131 2 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 24 - 288 193 763 436 413
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 10 1 202 573 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 - 61 53 542 262 185
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 0 0 0 331 3 997 2 932 2 781
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 2 2 7 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 571 733 695
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 111 133 362 324 263
Rörelseresultat, EBITDA - - - -35 -7 -228 -127 -168 386 404
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -99,90% 36,32% 5,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -17,56% -22,40% 2,86% -10,54%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -3 025,00% -12,28% 2,08% -9,06%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -2 400,00% 69,98% 67,19% 63,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3 300,00% -10,88% -10,13% -6,18%
Soliditet -% -% -% 78,21% 83,14% 89,26% 3,77% 7,34% 32,57% 29,14%
Kassalikviditet -% -% -% 487,50% 400,00% 613,33% 127,79% 64,08% 56,64% 67,73%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Flera brister
mer information

Laddar verksamhet ...