Visa allt om Scandector Aktiebolag
Visa allt om Scandector Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 147 249 1 042 980 644 416 428 900 309 840 157 606 111 514 102 003 332 181 497 903
Övrig omsättning 770 3 842 29 444 1 196 12 689 174 111 4 229 141 -
Rörelseresultat (EBIT) 44 995 3 262 -30 679 -40 102 4 710 25 529 -4 811 14 027 36 250 37 592
Resultat efter finansnetto 116 432 -8 312 46 186 22 943 -12 254 34 872 21 905 36 833 30 631 51 459
Årets resultat 103 055 -20 792 32 171 19 885 -13 344 29 003 21 902 31 930 20 576 41 001
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 108 269 797 315 893 349 637 434 973 201 757 217 552 181 350 200 731 83 999
Omsättningstillgångar 88 652 269 685 287 957 149 237 146 460 100 172 87 700 111 676 84 743 213 104
Tillgångar 364 760 539 482 603 850 498 874 581 434 301 929 305 252 293 026 285 474 297 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 650 194 059 212 177 181 189 162 904 188 414 189 296 197 394 195 464 204 888
Minoritetsintressen 0 0 10 295 12 681 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 368 7 540 7 288 745 746 5 743 4 691 4 691 4 106 3 266
Långfristiga skulder 500 71 204 103 449 115 513 145 982 40 400 42 600 14 650 15 250 15 850
Kortfristiga skulder 86 241 266 679 270 640 188 746 271 803 67 373 68 665 76 291 70 655 73 099
Skulder och eget kapital 364 760 539 482 603 850 498 874 581 434 301 929 305 252 293 026 285 474 297 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 345 7 295 4 404 5 278 6 473 5 301 4 443 3 817 1 690 1 637
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 870 183 000 98 196 39 758 26 856 16 513 12 921 12 596 15 314 14 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 68 898 57 702 26 752 15 689 11 818 8 000 8 084 9 928 9 992 8 072
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 148 019 1 046 822 673 860 430 096 322 529 157 780 111 625 106 232 332 322 497 903
Nyckeltal
Antal anställda 431 428 383 88 52 38 41 42 43 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 662 2 437 1 683 4 874 5 958 4 148 2 720 2 429 7 725 10 824
Personalkostnader per anställd (tkr) 662 622 372 708 832 788 750 650 652 561
Rörelseresultat, EBITDA 80 720 78 745 53 610 39 991 49 610 35 233 4 486 22 051 43 320 45 422
Nettoomsättningförändring 10,00% 61,85% 50,25% 38,43% 96,59% 41,33% 9,32% -69,29% -33,28% -%
Du Pont-modellen 34,96% 1,20% 10,96% 6,84% 1,33% 15,58% 12,46% 29,99% 18,51% 19,74%
Vinstmarginal 11,12% 0,62% 10,27% 7,95% 2,50% 29,85% 34,12% 86,16% 15,91% 11,78%
Bruttovinstmarginal 84,45% 83,53% 90,10% 95,44% 86,05% 63,86% 100,00% 71,28% 28,81% 20,22%
Rörelsekapital/omsättning 0,21% 0,29% 2,69% -9,21% -40,45% 20,81% 17,07% 34,69% 4,24% 28,12%
Soliditet 76,12% 35,97% 35,14% 36,32% 28,02% 62,40% 62,01% 67,36% 68,47% 68,96%
Kassalikviditet 88,75% 91,73% 95,94% 70,82% 49,16% 129,41% 112,43% 123,71% 105,18% 86,81%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 580 9 026 10 723 9 174 16 515 7 462 7 572 6 417 228 039 390 611
Övrig omsättning 489 321 855 329 207 174 111 - 141 -
Rörelseresultat (EBIT) -11 515 -12 823 -12 157 -15 330 -790 -9 999 -9 461 -8 494 8 783 15 421
Resultat efter finansnetto 80 133 -46 488 21 631 8 630 -10 671 3 428 23 559 55 261 27 698 28 212
Årets resultat 80 133 -46 338 43 031 21 936 12 651 24 899 23 767 63 816 21 943 34 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 150 217 315 225 217 288 909 280 117 159 890 170 902 134 091 168 448 80 656
Omsättningstillgångar 28 657 14 183 59 836 46 861 44 252 81 645 71 231 114 616 44 591 174 147
Tillgångar 303 807 231 498 285 053 335 770 324 370 241 535 242 133 248 707 213 039 254 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 590 155 456 201 794 158 763 136 827 168 426 173 528 179 761 145 945 154 002
Obeskattade reserver 0 0 0 20 000 29 000 19 000 15 000 15 000 12 000 9 000
Avsättningar (tkr) 356 516 671 746 746 746 746 746 746 746
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 7 927 5 000 5 000 5 000 34 138
Kortfristiga skulder 71 861 75 526 82 587 156 261 157 797 45 436 47 860 48 201 49 349 56 918
Skulder och eget kapital 303 807 231 498 285 053 335 770 324 370 241 535 242 133 248 707 213 039 254 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 257 3 060 2 514 3 316 4 187 4 506 4 313 3 687 1 560 1 507
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 633 3 427 6 118 5 600 5 361 5 505 5 447 4 613 6 479 6 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 588 4 196 5 120 4 772 4 599 4 962 5 386 4 732 4 849 4 694
Utdelning till aktieägare 6 000 4 000 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000
Omsättning 10 069 9 347 11 578 9 503 16 722 7 636 7 683 6 417 228 180 390 611
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 15 15 15 15 15 14 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 369 1 289 715 612 1 101 497 505 458 20 731 32 551
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 646 1 537 927 923 954 1 000 1 016 949 1 177 1 051
Rörelseresultat, EBITDA -8 968 -10 111 -8 304 -11 722 -384 -9 999 -9 124 -7 959 9 318 16 055
Nettoomsättningförändring 6,14% -15,83% 16,88% -44,45% 121,32% -1,45% 18,00% -97,19% -41,62% -%
Du Pont-modellen 27,25% -18,08% 12,43% 4,61% -2,20% 2,58% 10,91% 23,63% 15,03% 14,52%
Vinstmarginal 864,31% -463,72% 330,33% 168,77% -43,19% 83,46% 348,80% 915,72% 14,04% 9,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,20% 7,58%
Rörelsekapital/omsättning -450,98% -679,63% -212,17% -1 192,50% -687,53% 485,25% 308,65% 1 034,99% -2,09% 30,01%
Soliditet 76,23% 67,15% 70,79% 51,67% 48,77% 75,53% 76,23% 76,62% 72,56% 62,98%
Kassalikviditet 39,88% 18,78% 72,45% 29,99% 28,04% 179,69% 148,83% 237,79% 90,36% 64,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...