allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Scandector Aktiebolag

ORG.NR: 556179-1954
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 147 249 1 042 980 644 416  
  Övrig omsättning (TKR) 770 3 842 29 444  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 44 995 3 262 -30 679  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 116 432 -8 312 46 186  
  Årets resultat (TKR) 103 055 -20 792 32 171  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 276 108 269 797 315 893  
  Omsättningstillgångar (TKR) 88 652 269 685 287 957  
  Tillgångar (TKR) 364 760 539 482 603 850  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 277 650 194 059 212 177  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 10 295  
  Avsättningar (TKR) 368 7 540 7 288  
  Långfristiga skulder (TKR) 500 71 204 103 449  
  Kortfristiga skulder (TKR) 86 241 266 679 270 640  
  Skulder och eget kapital (TKR) 364 760 539 482 603 850  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 8 345 7 295 4 404  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 191 870 183 000 98 196  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader 68 898 57 702 26 752  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 431 428 383  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 662 2 437 1 683  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 662 622 372  
  Nettoomsättningförändring 10,00 % 61,85 % 50,25 %  
  Vinstmarginal 11,12 % 0,62 % 10,27 %  
  Bruttovinstmarginal 84,45 % 83,53 % 90,10 %  
  Soliditet 76,12 % 35,97 % 35,14 %  
  Kassalikviditet 88,75 % 91,73 % 95,94 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 9 580 9 026 10 723  
  Övrig omsättning (TKR) 489 321 855  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -11 515 -12 823 -12 157  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 80 133 -46 488 21 631  
  Årets resultat (TKR) 80 133 -46 338 43 031  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 275 150 217 315 225 217  
  Omsättningstillgångar (TKR) 28 657 14 183 59 836  
  Tillgångar (TKR) 303 807 231 498 285 053  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 231 590 155 456 201 794  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 356 516 671  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 71 861 75 526 82 587  
  Skulder och eget kapital (TKR) 303 807 231 498 285 053  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 257 3 060 2 514  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 3 633 3 427 6 118  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 4 588 4 196 5 120  
  Utdelning till aktieägare 6 000 4 000 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 7 7 15  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 369 1 289 715  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 646 1 537 927  
  Nettoomsättningförändring 6,14 % -15,83 % 16,88 %  
  Vinstmarginal 864,31 % -463,72 % 330,33 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 76,23 % 67,15 % 70,79 %  
  Kassalikviditet 39,88 % 18,78 % 72,45 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 18 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X