Visa allt om John:s Sport John Gustafsson Aktiebolag
Visa allt om John:s Sport John Gustafsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 27 357 27 844 28 955 32 872 37 672 39 094 38 434 37 780 36 416 34 919
Övrig omsättning 89 68 43 13 - - - - 8 116
Rörelseresultat (EBIT) -427 -1 006 1 324 13 1 317 3 809 4 591 4 027 2 737 1 861
Resultat efter finansnetto -453 -995 1 342 117 4 994 3 989 5 053 4 118 3 441 1 995
Årets resultat 1 0 749 90 1 857 2 944 3 465 2 869 2 901 1 537
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 995 2 757 2 910 2 563 2 602 3 731 3 825 2 869 2 783 2 897
Omsättningstillgångar 12 831 14 005 16 538 16 246 21 605 25 508 23 013 21 729 19 256 17 445
Tillgångar 15 826 16 762 19 448 18 809 24 207 29 239 26 838 24 598 22 039 20 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 198 3 196 3 197 2 448 2 358 12 501 11 989 11 103 10 394 9 652
Obeskattade reserver 1 551 2 030 2 418 2 078 2 115 1 461 1 496 1 158 1 055 1 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 774 11 536 13 833 14 284 19 734 15 278 13 353 12 337 10 590 9 235
Skulder och eget kapital 15 826 16 762 19 448 18 809 24 207 29 239 26 838 24 598 22 039 20 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 811 840 720 1 238 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 4 718 5 073 4 737 5 231 5 143 4 410 4 262 4 149 3 773 3 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 716 1 604 1 636 1 535 1 765 1 927 1 831 1 943 1 992 2 011
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 446 27 912 28 998 32 885 37 672 39 094 38 434 37 780 36 424 35 035
Nyckeltal
Antal anställda 16 17 17 16 16 14 14 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 710 1 638 1 703 2 055 2 355 2 792 2 745 2 699 2 276 2 182
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 405 387 440 441 521 507 499 449 434
Rörelseresultat, EBITDA -174 -852 1 419 101 1 383 3 903 4 701 4 172 2 982 2 120
Nettoomsättningförändring -1,75% -3,84% -11,92% -12,74% -3,64% 1,72% 1,73% 3,75% 4,29% -%
Du Pont-modellen -2,61% -5,93% 6,92% 0,64% 20,66% 13,65% 18,83% 16,75% 15,64% 9,83%
Vinstmarginal -1,51% -3,57% 4,65% 0,37% 13,27% 10,21% 13,15% 10,91% 9,47% 5,73%
Bruttovinstmarginal 37,81% 35,99% 41,05% 36,35% 42,27% 42,62% 43,91% 41,61% 40,36% 38,26%
Rörelsekapital/omsättning 7,52% 8,87% 9,34% 5,97% 4,97% 26,17% 25,13% 24,86% 23,80% 23,51%
Soliditet 27,85% 28,51% 26,14% 21,16% 16,18% 46,44% 48,78% 48,53% 50,61% 52,60%
Kassalikviditet 19,71% 27,48% 35,22% 38,05% 54,96% 104,69% 106,94% 103,73% 93,15% 87,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...