Visa allt om John:s Sport John Gustafsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 27 844 28 955 32 872 37 672 39 094 38 434 37 780 36 416 34 919 35 612
Övrig omsättning 68 43 13 - - - - 8 116 33
Rörelseresultat (EBIT) -1 006 1 324 13 1 317 3 809 4 591 4 027 2 737 1 861 2 024
Resultat efter finansnetto -995 1 342 117 4 994 3 989 5 053 4 118 3 441 1 995 2 051
Årets resultat 0 749 90 1 857 2 944 3 465 2 869 2 901 1 537 1 591
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 757 2 910 2 563 2 602 3 731 3 825 2 869 2 783 2 897 2 173
Omsättningstillgångar 14 005 16 538 16 246 21 605 25 508 23 013 21 729 19 256 17 445 17 179
Tillgångar 16 762 19 448 18 809 24 207 29 239 26 838 24 598 22 039 20 343 19 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 196 3 197 2 448 2 358 12 501 11 989 11 103 10 394 9 652 9 484
Obeskattade reserver 2 030 2 418 2 078 2 115 1 461 1 496 1 158 1 055 1 455 1 624
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 536 13 833 14 284 19 734 15 278 13 353 12 337 10 590 9 235 8 245
Skulder och eget kapital 16 762 19 448 18 809 24 207 29 239 26 838 24 598 22 039 20 343 19 353
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 811 840 720 1 238 1 226 1 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 5 073 4 737 5 231 5 143 4 410 4 262 4 149 3 773 3 662 3 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 1 604 1 636 1 535 1 765 1 927 1 831 1 943 1 992 2 011 2 050
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 912 28 998 32 885 37 672 39 094 38 434 37 780 36 424 35 035 35 645
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 16 16 14 14 14 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 638 1 703 2 055 2 355 2 792 2 745 2 699 2 276 2 182 2 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 387 440 441 521 507 499 449 434 434
Rörelseresultat, EBITDA -852 1 419 101 1 383 3 903 4 701 4 172 2 982 2 120 2 365
Nettoomsättningförändring -3,84% -11,92% -12,74% -3,64% 1,72% 1,73% 3,75% 4,29% -1,95% -%
Du Pont-modellen -5,93% 6,92% 0,64% 20,66% 13,65% 18,83% 16,75% 15,64% 9,83% 10,61%
Vinstmarginal -3,57% 4,65% 0,37% 13,27% 10,21% 13,15% 10,91% 9,47% 5,73% 5,77%
Bruttovinstmarginal 35,99% 41,05% 36,35% 42,27% 42,62% 43,91% 41,61% 40,36% 38,26% 38,23%
Rörelsekapital/omsättning 8,87% 9,34% 5,97% 4,97% 26,17% 25,13% 24,86% 23,80% 23,51% 25,09%
Soliditet 28,51% 26,14% 21,16% 16,18% 46,44% 48,78% 48,53% 50,61% 52,60% 55,05%
Kassalikviditet 27,48% 35,22% 38,05% 54,96% 104,69% 106,94% 103,73% 93,15% 87,80% 111,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...