Visa allt om Fritzéns Maskin Aktiebolag
Visa allt om Fritzéns Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 32 062 24 816 24 616 25 796 26 894 29 865 33 265 18 629 21 579 16 530
Övrig omsättning 31 - - 53 401 172 75 39 40 37
Rörelseresultat (EBIT) 694 111 222 64 2 423 1 133 2 040 934 1 735 674
Resultat efter finansnetto 631 48 119 187 2 171 1 317 2 422 861 1 665 594
Årets resultat 578 159 276 352 1 246 904 1 640 412 873 309
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 252 1 103 1 090 1 168 1 147 1 274 1 443 1 578 1 372 1 090
Omsättningstillgångar 12 607 13 195 15 152 15 437 20 150 13 892 12 440 15 187 14 665 17 242
Tillgångar 13 859 14 298 16 241 16 605 21 297 15 166 13 883 16 765 16 038 18 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 483 7 105 7 047 6 871 6 619 5 473 4 669 3 128 2 817 1 994
Obeskattade reserver 1 841 2 110 2 276 2 549 2 481 2 028 1 956 1 641 1 373 934
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 229 300 300 300 300 300 300 300 800 1 800
Kortfristiga skulder 4 306 4 783 6 619 6 886 11 897 7 365 6 958 11 696 11 048 13 604
Skulder och eget kapital 13 859 14 298 16 241 16 605 21 297 15 166 13 883 16 765 16 038 18 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD 100 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 123 1 607 1 767 1 604 1 427 1 187 1 125 954 784 429
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 755 591 633 586 536 428 395 346 256 167
Utdelning till aktieägare 400 200 100 100 100 100 100 100 100 50
Omsättning 32 093 24 816 24 616 25 849 27 295 30 037 33 340 18 668 21 619 16 567
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 344 4 963 4 923 5 159 5 379 5 973 8 316 4 657 7 193 8 265
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 440 480 438 393 323 380 325 347 348
Rörelseresultat, EBITDA 823 224 326 135 2 550 1 230 2 186 1 088 1 838 735
Nettoomsättningförändring 29,20% 0,81% -4,57% -4,08% -9,95% -10,22% 78,57% -13,67% 30,54% -%
Du Pont-modellen 5,68% 0,93% 1,79% 2,14% 12,05% 9,09% 19,28% 6,05% 11,35% 3,93%
Vinstmarginal 2,45% 0,54% 1,18% 1,38% 9,54% 4,61% 8,04% 5,45% 8,43% 4,36%
Bruttovinstmarginal 14,63% 13,80% 15,17% 13,58% 18,97% 11,67% 14,30% 15,40% 15,61% 10,99%
Rörelsekapital/omsättning 25,89% 33,90% 34,66% 33,15% 30,69% 21,86% 16,48% 18,74% 16,76% 22,01%
Soliditet 64,36% 61,20% 53,72% 52,69% 39,67% 45,94% 43,78% 25,71% 23,73% 14,55%
Kassalikviditet 40,80% 11,54% 12,01% 12,82% 2,22% 8,49% 30,08% 10,23% 37,23% 20,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...