Visa allt om Väsby Sport Aktiebolag
Visa allt om Väsby Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 11 380 13 664 15 816 10 368 10 126 10 483
Övrig omsättning - 39 2 149 - - - - 4 112
Rörelseresultat (EBIT) -6 30 2 123 -791 250 52 -1 368 -447 -573
Resultat efter finansnetto -131 -17 138 -910 114 172 29 -975 -473 -815
Årets resultat -131 -17 138 -910 114 172 29 -975 -473 -815
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 223 394 285 148 248 809 810 717 268 219
Omsättningstillgångar 920 880 1 007 1 016 5 159 4 733 4 691 4 302 5 224 5 178
Tillgångar 1 144 1 274 1 292 1 163 5 407 5 542 5 501 5 019 5 492 5 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 916 934 796 1 707 1 593 1 421 -833 142 435
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 344 344 344 344 1 641 1 569 1 593 2 606 2 693 2 441
Kortfristiga skulder 14 14 15 24 2 059 2 380 2 487 3 246 2 657 2 522
Skulder och eget kapital 1 144 1 274 1 292 1 163 5 407 5 542 5 501 5 019 5 492 5 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 344 638 508 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 1 639 1 663 1 717 1 025 1 008 1 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 382 442 587 441 468 483
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 39 2 149 11 380 13 664 15 816 10 368 10 130 10 595
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 6 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 897 2 277 2 636 1 728 2 025 1 747
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 340 346 451 351 386 335
Rörelseresultat, EBITDA -6 30 2 123 -735 291 97 -1 334 -420 -543
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -16,72% -13,61% 52,55% 2,39% -3,41% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 3,96% 4,51% 1,33% -13,49% -6,74% -10,47%
Vinstmarginal -% -% -% -% 1,88% 1,83% 0,46% -6,53% -3,65% -5,39%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 37,05% 40,56% 44,15% 34,98% 39,13% 39,24%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 27,24% 17,22% 13,94% 10,19% 25,35% 25,34%
Soliditet 68,71% 71,90% 72,29% 68,44% 31,57% 28,74% 25,83% -16,60% 2,59% 8,06%
Kassalikviditet 6 571,43% 6 285,71% 6 713,33% 4 233,33% 26,08% 17,65% 15,68% 12,45% 21,19% 50,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...