Visa allt om Aktiebolaget Automatvakt Nabam
Visa allt om Aktiebolaget Automatvakt Nabam

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 62 86 82 121 180 195 210 341 465 435
Övrig omsättning 96 137 - - - - - - 89 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 9 -16 -33 -1 -19 -46 -15 -213 -135
Resultat efter finansnetto -10 9 -16 -33 -1 -39 -46 -15 -213 -135
Årets resultat -10 9 -16 -33 -1 -39 -46 -15 -213 -135
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 20 72 191 228
Omsättningstillgångar 105 166 94 119 157 169 185 200 134 254
Tillgångar 105 166 94 119 157 169 205 272 325 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 93 83 100 100 101 100 85 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 13 46 46 86 147 147 325
Kortfristiga skulder 23 74 8 6 10 21 19 40 77 57
Skulder och eget kapital 105 166 94 119 157 169 205 272 325 482
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 8 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 25 25 0 0 30 0 10 230 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 0 0 0 0 0 0 7 106 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 223 82 121 180 195 210 341 554 435
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 62 86 - 121 180 195 210 341 465 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 31 25 - 8 12 53 - 38 337 158
Rörelseresultat, EBITDA -10 9 -16 -33 -1 0 6 40 -134 -36
Nettoomsättningförändring -27,91% 4,88% -32,23% -32,78% -7,69% -7,14% -38,42% -26,67% 6,90% -%
Du Pont-modellen -9,52% 5,42% -17,02% -27,73% -0,64% -11,24% -22,44% -5,51% -65,54% -28,01%
Vinstmarginal -16,13% 10,47% -19,51% -27,27% -0,56% -9,74% -21,90% -4,40% -45,81% -31,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 95,35% 100,00% 81,82% 81,67% 91,79% 83,33% 95,01% 73,33% 95,40%
Rörelsekapital/omsättning 132,26% 106,98% 104,88% 93,39% 81,67% 75,90% 79,05% 46,92% 12,26% 45,29%
Soliditet 78,10% 56,02% 88,30% 84,03% 63,69% 59,76% 48,78% 31,25% 30,77% 20,75%
Kassalikviditet 456,52% 224,32% 1 125,00% 1 916,67% 1 310,00% 671,43% 826,32% 427,50% 135,06% 392,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...