Visa allt om Aktiebolaget Evanette Boutique 2000
Visa allt om Aktiebolaget Evanette Boutique 2000

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 162 31 106 29 803 29 075 25 954 18 137 16 168 16 386 16 340 15 212
Övrig omsättning 1 15 12 7 508 - - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 064 4 927 3 785 2 780 3 311 1 607 800 454 632 451
Resultat efter finansnetto 3 115 4 322 3 190 2 256 3 197 1 454 749 468 707 537
Årets resultat 2 589 3 248 1 993 1 339 1 821 839 519 391 480 380
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 63 55 67 87 117 149 170 192 127
Omsättningstillgångar 23 012 20 877 15 944 15 617 15 166 6 374 6 576 7 680 8 078 7 500
Tillgångar 23 073 20 940 16 000 15 684 15 253 6 491 6 725 7 850 8 270 7 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 238 4 449 2 901 2 428 2 589 1 867 2 028 5 509 5 117 4 637
Obeskattade reserver 3 071 3 317 3 175 2 550 2 121 1 411 1 111 1 075 1 171 1 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 763 13 174 9 924 10 706 10 543 3 212 3 587 1 266 1 982 1 841
Skulder och eget kapital 23 073 20 940 16 000 15 684 15 253 6 491 6 725 7 850 8 270 7 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 088 3 176 2 652 2 579 2 427 2 726 2 349 2 344 2 063 1 802
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 038 947 860 833 778 1 011 837 887 801 693
Utdelning till aktieägare 2 500 3 800 1 700 1 520 1 500 1 100 1 000 4 000 0 0
Omsättning 30 163 31 121 29 815 29 082 26 462 18 137 16 168 16 398 16 340 15 212
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 016 3 111 3 311 3 231 2 884 2 015 1 796 1 821 2 043 1 902
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 415 391 376 360 421 360 369 374 321
Rörelseresultat, EBITDA 3 066 4 932 3 797 2 800 3 352 1 653 856 517 686 502
Nettoomsättningförändring -3,03% 4,37% 2,50% 12,03% 43,10% 12,18% -1,33% 0,28% 7,42% -%
Du Pont-modellen 13,59% 24,25% 24,38% 18,35% 22,57% 24,96% 12,19% 6,61% 8,63% 7,07%
Vinstmarginal 10,40% 16,32% 13,09% 9,90% 13,26% 8,93% 5,07% 3,17% 4,37% 3,54%
Bruttovinstmarginal 43,04% 32,53% 42,42% 40,05% 41,17% 52,97% 50,03% 48,07% 50,50% 46,64%
Rörelsekapital/omsättning 20,72% 24,76% 20,20% 16,89% 17,81% 17,43% 18,49% 39,14% 37,31% 37,20%
Soliditet 24,42% 33,60% 33,61% 27,46% 27,22% 44,78% 42,33% 80,04% 72,07% 71,63%
Kassalikviditet 6,28% 22,29% 16,52% 19,74% 18,76% 41,75% 50,99% 167,77% 140,31% 192,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...