Visa allt om VTT Special AB
Visa allt om VTT Special AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 342 14 839 15 883 16 748 14 185 12 925 10 249 14 621 13 680 14 622
Övrig omsättning 18 22 28 18 - - - - 492 -
Rörelseresultat (EBIT) 525 1 126 1 958 2 088 848 557 -51 1 054 977 1 184
Resultat efter finansnetto 488 1 062 1 867 1 965 790 517 59 591 769 950
Årets resultat 193 2 084 906 1 073 468 516 246 205 456 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 870 1 369 1 910 2 393 2 867 808 1 437 2 206 5 534 5 064
Omsättningstillgångar 4 090 6 254 7 591 6 787 6 450 6 056 5 189 5 710 5 393 4 333
Tillgångar 4 961 7 623 9 502 9 180 9 317 6 865 6 626 7 916 10 927 9 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 821 2 712 2 629 2 322 1 750 1 782 1 766 1 730 1 945 1 489
Obeskattade reserver 1 096 862 2 502 1 831 1 338 1 201 1 402 1 685 1 446 1 321
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 441 922 1 403 3 110 169 642 1 038 3 425 3 988
Kortfristiga skulder 3 044 3 609 3 450 3 623 3 120 3 713 2 816 3 464 4 112 2 598
Skulder och eget kapital 4 961 7 623 9 502 9 180 9 317 6 865 6 626 7 916 10 927 9 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 050 783 784 1 373 744
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 693 5 775 5 663 5 807 5 500 3 808 3 737 4 657 4 293 4 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 242 2 311 1 986 2 230 2 229 2 036 2 067 2 180 2 285 1 964
Utdelning till aktieägare 0 2 084 0 600 500 500 500 210 420 0
Omsättning 15 360 14 861 15 911 16 766 14 185 12 925 10 249 14 621 14 172 14 622
Nyckeltal
Antal anställda 15 16 16 16 15 14 14 18 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 023 927 993 1 047 946 923 732 812 855 914
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 509 508 499 515 492 471 423 497 421
Rörelseresultat, EBITDA 1 024 1 674 2 529 2 886 1 577 1 286 742 1 893 1 929 1 828
Nettoomsättningförändring 3,39% -6,57% -5,16% 18,07% 9,75% 26,11% -29,90% 6,88% -6,44% -%
Du Pont-modellen 10,72% 14,89% 20,72% 22,90% 9,20% 8,13% 2,41% 13,71% 9,07% 12,65%
Vinstmarginal 3,47% 7,65% 12,40% 12,55% 6,04% 4,32% 1,56% 7,42% 7,24% 8,13%
Bruttovinstmarginal 78,47% 82,37% 80,68% 82,03% 19,41% 17,21% 15,57% 19,05% 12,97% 14,40%
Rörelsekapital/omsättning 6,82% 17,82% 26,07% 18,89% 23,48% 18,13% 23,15% 15,36% 9,36% 11,87%
Soliditet 33,78% 44,40% 48,21% 39,99% 29,37% 38,85% 42,25% 37,18% 27,33% 25,97%
Kassalikviditet 109,17% 150,65% 196,99% 168,31% 170,00% 132,45% 142,47% 142,96% 103,36% 112,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...