Visa allt om Alf Eriksson Dalstorp Aktiebolag
Visa allt om Alf Eriksson Dalstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 245 4 749 4 744 4 844 4 872 5 699 6 477 7 180 7 367 7 831
Övrig omsättning 751 54 - 41 142 25 - - 146 -
Rörelseresultat (EBIT) 763 221 175 3 29 256 521 1 105 1 348 1 280
Resultat efter finansnetto 777 243 169 51 52 275 447 1 345 1 412 1 276
Årets resultat 733 113 57 1 3 142 293 910 984 893
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 101 150 41 131 313 289 183 198 257
Omsättningstillgångar 5 658 4 932 4 624 4 818 4 628 4 920 5 217 5 216 4 227 3 786
Tillgångar 5 842 5 033 4 775 4 859 4 760 5 232 5 507 5 398 4 426 4 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 276 4 544 4 430 4 373 4 373 4 620 4 478 4 585 4 075 3 591
Obeskattade reserver 232 204 132 66 50 50 19 8 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 334 285 212 420 337 563 1 010 805 333 434
Skulder och eget kapital 5 842 5 033 4 775 4 859 4 760 5 232 5 507 5 398 4 426 4 043
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 830 685 707 642 629 562 590
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 904 889 873 20 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 649 648 643 641 574 581 601 515 506 477
Utdelning till aktieägare 4 600 0 0 0 0 250 0 400 200 500
Omsättning 5 996 4 803 4 744 4 885 5 014 5 724 6 477 7 180 7 513 7 831
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 623 2 375 2 372 2 422 1 218 1 425 1 619 1 795 1 842 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 846 846 836 844 370 380 367 337 304 304
Rörelseresultat, EBITDA 825 271 224 23 205 317 574 1 133 1 396 1 329
Nettoomsättningförändring 10,44% 0,11% -2,06% -0,57% -14,51% -12,01% -9,79% -2,54% -5,93% -%
Du Pont-modellen 13,30% 5,66% 4,23% 1,09% 1,43% 6,23% 12,53% 27,90% 32,40% 32,80%
Vinstmarginal 14,81% 6,00% 4,26% 1,09% 1,40% 5,72% 10,65% 20,97% 19,47% 16,93%
Bruttovinstmarginal 51,61% 58,73% 57,74% 53,16% 61,08% 55,59% 51,71% 54,30% 52,60% 49,34%
Rörelsekapital/omsättning 101,51% 97,85% 93,00% 90,79% 88,07% 76,45% 64,95% 61,43% 52,86% 42,80%
Soliditet 93,41% 93,45% 94,93% 91,00% 92,64% 89,01% 81,57% 85,05% 92,36% 89,14%
Kassalikviditet 1 307,19% 1 380,00% 1 574,06% 963,10% 1 092,58% 761,99% 468,22% 584,72% 1 090,39% 760,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...