Visa allt om Kindbergs Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 700 3 080 3 534 14 589 2 680 3 273 1 855 2 000 2 206 1 950
Övrig omsättning - - - 189 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 816 429 -235 -1 180 -3 564 1 435 458 632 969 402
Resultat efter finansnetto 816 423 -244 -1 173 3 223 1 429 446 619 909 341
Årets resultat 516 483 26 -1 106 2 923 1 701 768 357 926 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 501 431 276 3 796 7 149 508 389 430 453 543
Omsättningstillgångar 34 788 16 154 14 629 9 978 21 624 9 530 5 711 5 028 5 933 5 855
Tillgångar 35 289 16 585 14 905 13 774 28 773 10 038 6 100 5 458 6 387 6 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 320 5 313 5 331 5 805 7 411 4 987 3 786 3 669 3 812 2 885
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 969 11 272 9 575 7 969 21 363 5 050 2 314 1 789 2 575 3 512
Skulder och eget kapital 35 289 16 585 14 905 13 774 28 773 10 038 6 100 5 458 6 387 6 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 12 82 132 132 132 132 110 132 132 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 256 1 140 1 047 1 054 849 620 463 424 375 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 441 412 401 447 424 333 267 255 216 201
Utdelning till aktieägare 0 509 0 0 0 0 0 650 0 0
Omsättning 3 700 3 080 3 534 14 778 2 680 3 273 1 855 2 000 2 206 1 950
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 740 616 707 2 918 536 818 464 667 1 103 975
Personalkostnader per anställd (tkr) 355 331 319 332 284 278 211 272 374 366
Rörelseresultat, EBITDA 897 503 -205 -1 151 -3 531 1 473 498 675 1 029 525
Nettoomsättningförändring 20,13% -12,85% -75,78% 444,37% -18,12% 76,44% -7,25% -9,34% 13,13% -%
Du Pont-modellen 2,35% 2,65% -1,52% -8,37% 11,24% 14,35% 7,52% 11,80% 15,31% 6,30%
Vinstmarginal 22,41% 14,25% -6,42% -7,90% 120,63% 44,00% 24,74% 32,20% 44,33% 20,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,24% 158,51% 143,01% 13,77% 9,74% 136,88% 183,13% 161,95% 152,22% 120,15%
Soliditet 15,08% 32,03% 35,77% 42,14% 25,76% 49,68% 62,07% 67,22% 59,68% 45,09%
Kassalikviditet 116,08% 143,31% 152,78% 125,21% 101,22% 188,71% 246,80% 281,05% 230,41% 166,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...