Visa allt om Sten Lindgren Grafiska Aktiebolag
Visa allt om Sten Lindgren Grafiska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 7 7 7 7 33 98 385 1 170 975
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 5 5 1 -6 -100 -222 125 767 644
Resultat efter finansnetto 5 5 5 1 -6 -100 -224 129 770 644
Årets resultat 5 5 5 1 -6 -100 -224 93 629 644
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 16 32 48 64 3
Omsättningstillgångar 23 19 12 8 9 7 86 554 1 149 821
Tillgångar 23 19 12 8 9 23 118 602 1 213 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 7 2 -4 -5 1 101 425 957 698
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 13 10 11 14 22 17 177 256 126
Skulder och eget kapital 23 19 12 8 9 23 118 602 1 213 824
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 56 18 165 190
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 10 41 28 51 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 625 370
Omsättning 7 7 7 7 11 33 98 385 1 170 975
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 33 98 385 1 170 975
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 10 98 52 225 246
Rörelseresultat, EBITDA 5 5 5 1 10 -84 -206 141 783 645
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -78,79% -66,33% -74,55% -67,09% 20,00% -%
Du Pont-modellen 21,74% 26,32% 41,67% 12,50% -66,67% -434,78% -188,14% 21,43% 63,48% 78,16%
Vinstmarginal 71,43% 71,43% 71,43% 14,29% -85,71% -303,03% -226,53% 33,51% 65,81% 66,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 171,43% 85,71% 28,57% -42,86% -71,43% -45,45% 70,41% 97,92% 76,32% 71,28%
Soliditet 47,83% 36,84% 16,67% -50,00% -55,56% 4,35% 85,59% 70,60% 78,90% 84,71%
Kassalikviditet 209,09% 146,15% 120,00% 72,73% 64,29% 31,82% 505,88% 312,99% 448,83% 651,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...