Visa allt om Mörsils Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 8 173 6 050 4 550 7 114 6 586 11 373 13 482 4 057 4 534
Övrig omsättning - - 288 1 285 229 171 1 705 2 340 869 133
Rörelseresultat (EBIT) - 503 256 246 -395 400 2 635 2 557 613 833
Resultat efter finansnetto - 368 154 112 -523 276 2 420 1 981 525 841
Årets resultat - 281 109 75 91 520 957 703 375 350
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 8 209 5 712 5 644 7 500 8 467 12 915 13 569 7 717 2 878
Omsättningstillgångar - 2 983 1 370 1 532 2 213 1 905 2 566 3 400 2 671 769
Tillgångar - 11 192 7 082 7 176 9 713 10 371 15 480 16 969 10 389 3 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 3 447 3 166 3 057 2 982 2 891 2 371 1 414 761 486
Obeskattade reserver - 1 330 1 330 1 330 1 330 2 010 2 460 1 380 400 400
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 2 720 1 108 947 1 085 1 757 3 900 6 260 4 195 765
Kortfristiga skulder - 3 695 1 479 1 842 4 316 3 714 6 749 7 914 5 033 1 996
Skulder och eget kapital - 11 192 7 082 7 176 9 713 10 371 15 480 16 969 10 389 3 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 043 1 166 0 0 250 584 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 250 125 -
Löner till övriga anställda - 1 601 1 067 - 0 1 169 1 975 1 873 350 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 526 389 359 406 451 769 837 472 330
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 50 100
Omsättning - 8 173 6 338 5 835 7 343 6 757 13 078 15 822 4 926 4 667
Nyckeltal
Antal anställda - 5 4 4 5 5 8 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 635 1 513 1 138 1 423 1 317 1 422 1 685 1 014 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) - 438 371 376 318 351 362 393 356 301
Rörelseresultat, EBITDA - 2 080 1 555 1 646 1 547 2 247 4 891 4 552 846 1 375
Nettoomsättningförändring -% 35,09% 32,97% -36,04% 8,02% -42,09% -15,64% 232,31% -10,52% -%
Du Pont-modellen -% 4,51% 3,61% 3,53% -4,06% 3,86% 17,18% 15,30% 6,14% 26,38%
Vinstmarginal -% 6,18% 4,23% 5,56% -5,54% 6,07% 23,39% 19,26% 15,73% 21,22%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,95% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -8,71% -1,80% -6,81% -29,56% -27,47% -36,78% -33,48% -58,22% -27,06%
Soliditet -% 40,07% 59,35% 56,26% 40,79% 42,16% 27,03% 14,19% 10,10% 21,22%
Kassalikviditet -% 80,00% 91,48% 82,25% 49,72% 48,98% 37,25% 42,96% 53,07% 38,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...