Visa allt om Skattekonsult Reidar Martinsson Aktiebolag
Visa allt om Skattekonsult Reidar Martinsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 874 551 592 586 547 721 766 939 649 957
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 449 296 299 288 200 424 533 632 386 694
Resultat efter finansnetto 444 288 278 260 161 525 515 597 345 645
Årets resultat 3 3 6 7 4 2 2 3 3 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Omsättningstillgångar 871 762 721 964 659 772 936 1 032 792 934
Tillgångar 871 762 721 964 659 772 936 1 032 792 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 171 167 162 154 151 148 146 143 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 96 140 255 333 110 190 246 351
Kortfristiga skulder 698 591 458 663 250 289 678 696 403 469
Skulder och eget kapital 871 762 721 964 659 772 936 1 032 792 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 874 551 592 586 547 721 766 939 649 957
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 449 296 299 288 200 424 533 632 411 705
Nettoomsättningförändring 58,62% -6,93% 1,02% 7,13% -24,13% -5,87% -18,42% 44,68% -32,18% -%
Du Pont-modellen 51,55% 38,85% 41,47% 29,88% 30,35% 73,96% 56,94% 61,24% 48,74% 72,29%
Vinstmarginal 51,37% 53,72% 50,51% 49,15% 36,56% 79,20% 69,58% 67,31% 59,48% 72,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,79% 31,03% 44,43% 51,37% 74,77% 66,99% 33,68% 35,78% 59,94% 48,59%
Soliditet 19,98% 22,44% 23,16% 16,80% 23,37% 19,56% 15,81% 14,15% 18,06% 14,58%
Kassalikviditet 110,46% 111,17% 125,98% 115,54% 103,60% 122,15% 57,67% 52,30% 77,67% 75,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...