Visa allt om L.K:s Bilbärgning Aktiebolag
Visa allt om L.K:s Bilbärgning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 351 - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 351 -4 -12 0 0 0 -11 -33
Resultat efter finansnetto 0 1 327 -3 -12 0 0 0 -10 -32
Årets resultat 0 1 327 -3 -12 0 0 0 -10 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 361 0 25 25 25 25 25 25 25
Omsättningstillgångar 54 54 502 88 91 92 94 94 96 105
Tillgångar 215 415 502 113 116 117 119 119 121 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 410 409 82 85 96 96 96 97 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 93 31 31 20 22 22 24 23
Skulder och eget kapital 215 415 502 113 116 117 119 119 121 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 351 0 0 0 0 1 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 351 -4 -12 0 0 0 -11 -33
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,67% 98,80% 81,47% 72,57% 73,28% 82,05% 80,67% 80,67% 80,17% 82,31%
Kassalikviditet 1 080,00% 1 080,00% 539,78% 283,87% 293,55% 460,00% 427,27% 427,27% 400,00% 456,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...