Visa allt om Bröderna Götessons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Götessons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 746 4 963 4 537 4 871 4 470 5 535 5 689 6 511 6 923 6 468
Övrig omsättning - - - - 325 826 64 - 41 24
Rörelseresultat (EBIT) 355 581 555 300 102 786 -712 -532 212 -81
Resultat efter finansnetto 305 506 527 268 51 740 -760 -657 74 -184
Årets resultat 234 293 306 147 37 720 -660 18 108 71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 593 2 424 3 258 1 063 1 453 823 2 711 3 597 4 324 5 517
Omsättningstillgångar 2 756 2 413 2 150 1 464 1 176 2 479 922 1 363 1 378 765
Tillgångar 4 349 4 837 5 408 2 527 2 629 3 302 3 633 4 960 5 702 6 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 092 2 107 1 814 1 508 1 361 2 074 1 555 2 214 2 197 2 089
Obeskattade reserver 328 328 200 67 0 0 0 100 791 856
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 045 1 418 1 867 225 355 354 883 1 341 1 417 1 989
Kortfristiga skulder 884 983 1 527 727 913 874 1 196 1 304 1 297 1 348
Skulder och eget kapital 4 349 4 837 5 408 2 527 2 629 3 302 3 633 4 960 5 702 6 282
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 624 472 600 665 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 899 787 833 1 002 1 079 828 1 163 1 038 1 060 1 090
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 304 366 410 441 569 644 642 648 578
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 750 200 0 0 0
Omsättning 4 746 4 963 4 537 4 871 4 795 6 361 5 753 6 511 6 964 6 492
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 187 1 241 1 134 1 218 1 118 1 107 948 1 085 1 154 1 078
Personalkostnader per anställd (tkr) 309 275 305 359 386 404 381 382 396 367
Rörelseresultat, EBITDA 1 186 1 415 1 007 829 839 1 477 765 842 1 499 1 154
Nettoomsättningförändring -4,37% 9,39% -6,86% 8,97% -19,24% -2,71% -12,62% -5,95% 7,03% -%
Du Pont-modellen 8,19% 12,01% 10,30% 11,87% 3,88% 23,80% -19,60% -10,71% 3,74% -1,29%
Vinstmarginal 7,50% 11,71% 12,28% 6,16% 2,28% 14,20% -12,52% -8,16% 3,08% -1,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,44% 28,81% 13,73% 15,13% 5,88% 29,00% -4,82% 0,91% 1,17% -9,01%
Soliditet 53,99% 48,85% 36,43% 61,63% 51,77% 62,81% 42,80% 46,09% 48,52% 43,06%
Kassalikviditet 309,73% 243,44% 138,38% 189,55% 119,72% 280,55% 75,75% 102,91% 102,70% 55,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...