Visa allt om Mipry Consulting AB
Visa allt om Mipry Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 388 10 571 8 765 13 686 13 567 13 048 9 589 8 657 5 164 1 266
Övrig omsättning 6 971 3 711 3 377 46 20 4 - - - 35
Rörelseresultat (EBIT) 6 199 3 755 2 168 2 607 3 638 2 783 1 595 883 411 399
Resultat efter finansnetto 6 432 3 829 2 182 2 788 3 660 2 760 1 600 942 482 389
Årets resultat 4 830 2 622 1 811 1 326 1 820 1 847 6 354 328 208
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 631 1 202 476 615 706 608 759 188 70 40
Omsättningstillgångar 7 358 4 001 3 776 3 452 4 274 4 040 3 095 3 260 2 051 975
Tillgångar 8 989 5 202 4 252 4 067 4 980 4 648 3 854 3 448 2 121 1 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 183 2 853 2 031 1 620 2 194 1 974 1 127 1 121 767 439
Obeskattade reserver 15 0 0 577 19 13 0 294 100 99
Avsättningar (tkr) 714 509 602 554 621 653 639 841 658 129
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
Kortfristiga skulder 3 077 1 840 1 619 1 317 2 146 2 008 2 088 1 192 596 189
Skulder och eget kapital 8 989 5 202 4 252 4 067 4 980 4 648 3 854 3 448 2 121 1 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 1 799 1 360 1 277 814 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 035 4 203 3 823 3 753 3 396 1 653 1 073 961 522 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 237 2 607 2 218 2 032 1 891 1 982 1 088 1 162 518 74
Utdelning till aktieägare 5 000 2 500 1 800 1 400 1 900 1 600 1 000 0 0 0
Omsättning 17 359 14 282 12 142 13 732 13 587 13 052 9 589 8 657 5 164 1 301
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 7 7 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 154 1 175 974 1 521 1 507 1 450 1 370 1 237 861 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 837 765 676 665 596 610 547 502 326 278
Rörelseresultat, EBITDA 6 340 3 815 2 319 2 798 3 873 2 967 1 786 937 437 417
Nettoomsättningförändring -1,73% 20,60% -35,96% 0,88% 3,98% 36,07% 10,77% 67,64% 307,90% -%
Du Pont-modellen 71,58% 73,63% 51,39% 68,77% 74,74% 59,53% 41,52% 27,35% 23,10% 39,67%
Vinstmarginal 61,94% 36,23% 24,93% 20,44% 27,43% 21,21% 16,69% 10,89% 9,49% 31,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,21% 20,44% 24,61% 15,60% 15,69% 15,57% 10,50% 23,89% 28,18% 62,09%
Soliditet 57,79% 54,84% 47,77% 50,29% 44,34% 42,68% 29,24% 38,65% 39,56% 50,22%
Kassalikviditet 239,13% 217,45% 233,23% 262,11% 199,16% 201,20% 148,23% 273,49% 344,13% 515,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...