Visa allt om Aktiebolaget Malmbäcks Grus
Visa allt om Aktiebolaget Malmbäcks Grus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 548 2 288 1 729 2 471 2 604 1 919 2 026 1 813 1 947 1 653
Övrig omsättning 13 - - - 300 55 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 486 317 318 157 259 119 134 30 20 41
Resultat efter finansnetto 485 317 312 140 246 106 121 29 21 37
Årets resultat 293 183 209 71 1 17 28 28 15 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 619 700 882 1 067 1 253 687 578 163 180 198
Omsättningstillgångar 1 342 899 685 731 418 278 477 610 579 600
Tillgångar 1 961 1 599 1 567 1 797 1 671 965 1 056 773 758 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 646 603 420 211 391 390 372 379 351 336
Obeskattade reserver 788 681 601 558 514 271 189 109 119 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 261 541 415 94 94 78 66 66
Kortfristiga skulder 526 315 286 487 352 210 399 207 223 276
Skulder och eget kapital 1 961 1 599 1 567 1 797 1 671 965 1 056 773 758 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 507 508 520 488 488 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 328 212 151 522 26 35 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 77 30 149 151 153 152 158 183 164
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 35 0 0
Omsättning 3 561 2 288 1 729 2 471 2 904 1 974 2 026 1 813 1 947 1 653
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 548 2 288 1 729 1 236 1 302 960 1 013 907 974 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 294 185 336 342 351 336 323 338 326
Rörelseresultat, EBITDA 667 499 503 343 397 214 197 47 38 68
Nettoomsättningförändring 55,07% 32,33% -30,03% -5,11% 35,70% -5,28% 11,75% -6,88% 17,79% -%
Du Pont-modellen 24,78% 19,82% 20,29% 8,74% 15,50% 12,33% 12,69% 4,40% 3,56% 5,51%
Vinstmarginal 13,70% 13,85% 18,39% 6,35% 9,95% 6,20% 6,61% 1,88% 1,39% 2,66%
Bruttovinstmarginal 33,51% 40,25% 45,92% 47,75% 35,64% 52,37% 50,99% 46,17% 45,66% 52,81%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 25,52% 23,08% 9,87% 2,53% 3,54% 3,85% 22,23% 18,28% 19,60%
Soliditet 64,29% 70,93% 56,72% 34,63% 46,07% 61,11% 48,42% 59,18% 57,61% 53,05%
Kassalikviditet 240,49% 262,22% 195,45% 122,38% 71,59% 69,52% 77,19% 207,73% 181,17% 154,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...