Visa allt om Time Studio Aktiebolag
Visa allt om Time Studio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 571 804 947 1 170 1 550 1 515 1 708 1 683 1 332 1 136
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 237 389 515 552 621 586 557 473 325
Resultat efter finansnetto 744 246 400 550 594 787 584 608 504 357
Årets resultat 528 237 304 347 367 532 346 362 268 193
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 952 23 0 0 0 0 0 0 3 7
Omsättningstillgångar 584 4 094 4 231 4 265 3 972 3 902 3 354 3 083 2 522 2 145
Tillgångar 4 536 4 117 4 231 4 265 3 972 3 902 3 354 3 083 2 525 2 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 263 3 034 3 047 3 042 2 995 2 828 2 496 2 220 1 858 1 590
Obeskattade reserver 981 916 978 972 898 808 690 581 478 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 293 166 205 251 79 266 169 282 190 212
Skulder och eget kapital 4 536 4 117 4 231 4 265 3 972 3 902 3 354 3 083 2 525 2 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 23 18 28 28 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 300 250 300 300 200 200 70 0 0
Omsättning 571 804 947 1 170 1 550 1 515 1 708 1 683 1 332 1 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 571 - - - 1 550 1 515 1 708 1 683 1 332 1 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 23 - - - 36 42 38 44 40 40
Rörelseresultat, EBITDA 199 240 389 515 552 621 586 560 477 329
Nettoomsättningförändring -28,98% -15,10% -19,06% -24,52% 2,31% -11,30% 1,49% 26,35% 17,25% -%
Du Pont-modellen 16,38% 5,98% 9,45% 12,87% 14,98% 20,19% 17,47% 19,72% 19,96% 16,64%
Vinstmarginal 130,12% 30,60% 42,24% 46,92% 38,39% 52,01% 34,31% 36,13% 37,84% 31,51%
Bruttovinstmarginal 61,47% 51,37% 61,35% 62,05% 55,68% 56,70% 48,77% 51,16% 54,43% 46,57%
Rörelsekapital/omsättning 50,96% 488,56% 425,13% 343,08% 251,16% 240,00% 186,48% 166,43% 175,08% 170,16%
Soliditet 88,80% 91,05% 90,05% 88,12% 92,07% 87,74% 89,58% 85,58% 87,21% 85,59%
Kassalikviditet 174,74% 2 402,41% 2 008,78% 1 644,22% 4 812,66% 1 415,41% 1 907,69% 1 036,88% 1 273,16% 965,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...