Visa allt om Västra Varla Bil AB
Visa allt om Västra Varla Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 562 16 861 21 479 10 257 9 757 9 489 9 323 9 368 9 576 9 442
Övrig omsättning 6 7 9 2 - 41 25 83 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 658 1 547 2 456 174 316 278 233 116 197 127
Resultat efter finansnetto 654 1 550 2 473 199 324 280 241 138 217 129
Årets resultat 569 1 207 1 084 174 177 144 154 97 163 237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 581 746 837 315 361 263 204 422 545 584
Omsättningstillgångar 5 525 5 219 3 833 2 547 2 093 2 015 1 924 1 517 1 708 1 575
Tillgångar 6 106 5 966 4 671 2 863 2 454 2 278 2 128 1 938 2 253 2 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 512 2 943 1 736 1 152 1 113 1 061 1 036 973 1 026 1 088
Obeskattade reserver 241 317 317 317 361 288 218 205 214 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 353 2 706 2 618 1 394 980 929 874 761 1 013 841
Skulder och eget kapital 6 106 5 966 4 671 2 863 2 454 2 278 2 128 1 938 2 253 2 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 384 398 336 336 336 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 446 3 363 4 326 2 016 1 995 1 685 2 000 2 100 1 965 1 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 227 1 041 1 393 1 350 1 149 955 981 1 002 1 096 1 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 135 125 120 90 150 225
Omsättning 16 568 16 868 21 488 10 259 9 757 9 530 9 348 9 451 9 577 9 442
Nyckeltal
Antal anställda 9 11 11 7 7 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 840 1 533 1 953 1 465 1 394 1 186 1 165 1 041 1 064 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 420 527 507 511 423 419 388 382 380
Rörelseresultat, EBITDA 6 521 1 729 2 513 280 426 370 348 271 372 311
Nettoomsättningförändring -1,77% -21,50% 109,41% 5,12% 2,82% 1,78% -0,48% -2,17% 1,42% -%
Du Pont-modellen 10,78% 26,00% 53,24% 6,95% 13,20% 12,29% 11,33% 7,12% 9,63% 6,07%
Vinstmarginal 3,97% 9,20% 11,58% 1,94% 3,32% 2,95% 2,59% 1,47% 2,27% 1,39%
Bruttovinstmarginal 54,70% 52,47% 53,55% 53,76% 57,16% 55,20% 54,57% 54,87% 53,54% 52,33%
Rörelsekapital/omsättning 19,15% 14,90% 5,66% 11,24% 11,41% 11,44% 11,26% 8,07% 7,26% 7,77%
Soliditet 60,60% 53,47% 42,17% 48,40% 56,20% 55,89% 56,06% 57,82% 52,38% 58,10%
Kassalikviditet 149,85% 132,45% 99,24% 146,48% 156,12% 155,22% 156,06% 127,86% 104,54% 110,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...