Visa allt om A-Z Förlag och Distribution Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 930 1 533 1 651 1 533 1 258 1 592 1 045 1 090 1 305 1 589
Övrig omsättning 225 152 - 197 113 194 135 - 9 67
Rörelseresultat (EBIT) -43 12 56 86 -4 78 -30 -32 -212 147
Resultat efter finansnetto -37 12 56 87 -3 78 -28 -19 -210 148
Årets resultat -37 9 40 64 -3 73 -28 -19 -14 79
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 7 15 26 45 59 63 34
Omsättningstillgångar 1 098 1 110 1 270 1 344 1 078 1 124 971 976 1 017 1 295
Tillgångar 1 103 1 115 1 275 1 351 1 094 1 149 1 016 1 036 1 080 1 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 003 1 040 1 031 991 928 931 858 886 905 919
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 75 243 310 116 169 108 150 175 213
Skulder och eget kapital 1 103 1 115 1 275 1 351 1 094 1 149 1 016 1 036 1 080 1 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 322 453 476 464 352 356 288 517 455 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 121 162 169 158 115 160 114 204 130 103
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 155 1 685 1 651 1 730 1 371 1 786 1 180 1 090 1 314 1 656
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 465 767 826 767 629 796 523 545 435 795
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 310 324 312 234 259 202 362 196 240
Rörelseresultat, EBITDA -43 12 58 94 6 88 -15 -17 -195 159
Nettoomsättningförändring -39,33% -7,15% 7,70% 21,86% -20,98% 52,34% -4,13% -16,48% -17,87% -%
Du Pont-modellen -3,35% 1,17% 4,39% 6,37% -0,37% 6,79% -2,76% -1,93% -19,54% 11,14%
Vinstmarginal -3,98% 0,85% 3,39% 5,61% -0,32% 4,90% -2,68% -1,83% -16,17% 9,31%
Bruttovinstmarginal 58,06% 57,40% 65,35% 55,58% 55,56% 51,01% 55,31% 92,75% 53,95% 55,76%
Rörelsekapital/omsättning 107,31% 67,51% 62,20% 67,45% 76,47% 59,99% 82,58% 75,78% 64,52% 68,09%
Soliditet 90,93% 93,27% 80,86% 73,35% 84,83% 81,03% 84,45% 85,52% 83,80% 79,88%
Kassalikviditet 759,00% 1 034,67% 425,10% 347,74% 726,72% 480,47% 556,48% 434,00% 450,86% 545,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...