Visa allt om A-Z Förlag och Distribution Aktiebolag
Visa allt om A-Z Förlag och Distribution Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 183 930 1 533 1 651 1 533 1 258 1 592 1 045 1 090 1 305
Övrig omsättning 260 225 152 - 197 113 194 135 - 9
Rörelseresultat (EBIT) 21 -43 12 56 86 -4 78 -30 -32 -212
Resultat efter finansnetto 23 -37 12 56 87 -3 78 -28 -19 -210
Årets resultat 23 -37 9 40 64 -3 73 -28 -19 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 7 15 26 45 59 63
Omsättningstillgångar 1 157 1 098 1 110 1 270 1 344 1 078 1 124 971 976 1 017
Tillgångar 1 162 1 103 1 115 1 275 1 351 1 094 1 149 1 016 1 036 1 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 996 1 003 1 040 1 031 991 928 931 858 886 905
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0
Kortfristiga skulder 166 100 75 243 310 116 169 108 150 175
Skulder och eget kapital 1 162 1 103 1 115 1 275 1 351 1 094 1 149 1 016 1 036 1 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 445 322 453 476 464 352 356 288 517 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 154 121 162 169 158 115 160 114 204 130
Utdelning till aktieägare 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 443 1 155 1 685 1 651 1 730 1 371 1 786 1 180 1 090 1 314
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 592 465 767 826 767 629 796 523 545 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 223 310 324 312 234 259 202 362 196
Rörelseresultat, EBITDA 21 -43 12 58 94 6 88 -15 -17 -195
Nettoomsättningförändring 27,20% -39,33% -7,15% 7,70% 21,86% -20,98% 52,34% -4,13% -16,48% -%
Du Pont-modellen 1,98% -3,35% 1,17% 4,39% 6,37% -0,37% 6,79% -2,76% -1,93% -19,54%
Vinstmarginal 1,94% -3,98% 0,85% 3,39% 5,61% -0,32% 4,90% -2,68% -1,83% -16,17%
Bruttovinstmarginal 57,99% 58,06% 57,40% 65,35% 55,58% 55,56% 51,01% 55,31% 92,75% 53,95%
Rörelsekapital/omsättning 83,77% 107,31% 67,51% 62,20% 67,45% 76,47% 59,99% 82,58% 75,78% 64,52%
Soliditet 85,71% 90,93% 93,27% 80,86% 73,35% 84,83% 81,03% 84,45% 85,52% 83,80%
Kassalikviditet 477,71% 759,00% 1 034,67% 425,10% 347,74% 726,72% 480,47% 556,48% 434,00% 450,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...