Visa allt om B.K. Industri Aktiebolag
Visa allt om B.K. Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 367 2 860 3 523 4 221 4 539 4 996 4 663 6 002 4 519 4 404
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -203 79 138 -10 123 223 165 272 7 -165
Resultat efter finansnetto -207 75 133 -16 120 223 165 287 43 -140
Årets resultat -133 43 113 8 80 156 126 181 72 -113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 53 73 92 117 127 24
Omsättningstillgångar 1 101 1 470 1 250 954 1 245 1 447 1 402 1 323 1 193 1 189
Tillgångar 1 101 1 470 1 250 956 1 299 1 520 1 494 1 440 1 320 1 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 807 764 651 843 763 604 898 717 645
Obeskattade reserver 0 74 54 66 111 102 92 99 44 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 427 589 432 239 346 656 798 443 559 488
Skulder och eget kapital 1 101 1 470 1 250 956 1 299 1 520 1 494 1 440 1 320 1 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 289 193 303 605 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 317 391 307 584 534 284 253 241 246 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 99 123 99 118 115 120 141 177 258 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 2 367 2 860 3 523 4 221 4 539 4 996 4 663 6 002 4 519 4 404
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 367 1 430 3 523 2 111 2 270 2 498 2 332 3 001 1 506 1 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 257 409 365 337 364 310 377 384 403
Rörelseresultat, EBITDA -203 79 140 26 143 242 190 297 31 -153
Nettoomsättningförändring -17,24% -18,82% -16,54% -7,01% -9,15% 7,14% -22,31% 32,82% 2,61% -%
Du Pont-modellen -18,44% 5,44% 11,04% -1,05% 9,55% 14,67% 11,04% 20,35% 3,48% -11,30%
Vinstmarginal -8,58% 2,80% 3,92% -0,24% 2,73% 4,46% 3,54% 4,88% 1,02% -3,11%
Bruttovinstmarginal 48,29% 45,73% 36,76% 52,00% 49,94% 47,50% 47,80% 44,62% 46,94% 50,89%
Rörelsekapital/omsättning 28,47% 30,80% 23,22% 16,94% 19,81% 15,83% 12,95% 14,66% 14,03% 15,92%
Soliditet 61,22% 58,82% 64,49% 73,18% 71,19% 55,14% 44,97% 67,31% 56,72% 57,91%
Kassalikviditet 212,41% 192,02% 236,34% 244,35% 310,12% 198,48% 160,15% 267,49% 191,06% 224,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...