Visa allt om Sista versen 28219 AB
Visa allt om Sista versen 28219 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 254 255 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -9 -11 -8 -17 -43 -35 -41 -24 -33
Resultat efter finansnetto -2 11 21 31 17 -42 171 413 69 -8
Årets resultat -2 9 16 29 17 -42 136 413 69 374
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 956 1 952 1 932 1 916 1 899 1 959 1 756 7 596 8 058 1 562
Tillgångar 1 956 1 952 1 932 1 916 1 899 1 959 1 756 7 596 8 058 1 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 715 1 717 1 708 1 692 1 663 1 646 1 688 1 552 1 139 1 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 5 299 6 391 268
Kortfristiga skulder 242 235 224 224 237 313 69 745 528 24
Skulder och eget kapital 1 956 1 952 1 932 1 916 1 899 1 959 1 756 7 596 8 058 1 562
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 0 0 0 0 254 255 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -9 -11 -8 -17 -43 -35 -41 -24 -33
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 87,68% 87,96% 88,41% 88,31% 87,57% 84,02% 96,13% 20,43% 14,14% 81,37%
Kassalikviditet 808,26% 830,64% 862,50% 855,36% 801,27% 625,88% 2 544,93% 1 019,60% 1 526,14% 6 508,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...