Visa allt om Stora Borgs Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Stora Borgs Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 350 390 346 300 150 300 300 645 300
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 131 156 107 51 -88 229 194 561 39
Resultat efter finansnetto 6 29 40 -21 55 -207 238 216 577 58
Årets resultat 6 29 40 -21 55 -207 172 155 416 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 093 2 176 2 331 2 496 2 668 2 840 558 575 591 608
Omsättningstillgångar 286 478 612 620 918 786 739 807 628 629
Tillgångar 2 379 2 654 2 944 3 116 3 585 3 626 1 297 1 382 1 219 1 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 285 257 217 731 676 982 910 756 1 016
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 975 2 181 2 484 2 765 2 640 2 640 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 188 204 134 214 310 314 472 464 221
Skulder och eget kapital 2 379 2 654 2 944 3 116 3 585 3 626 1 297 1 382 1 219 1 237
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 494 0 100 100 0 676
Omsättning 240 350 390 346 300 150 300 300 645 300
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 182 286 320 279 223 77 246 211 578 56
Nettoomsättningförändring -31,43% -10,26% 12,72% 15,33% 100,00% -50,00% 0,00% -53,49% 115,00% -%
Du Pont-modellen 4,20% 5,01% 5,37% 3,56% 1,53% -2,23% 18,35% 15,63% 47,33% 4,69%
Vinstmarginal 41,67% 38,00% 40,51% 32,08% 18,33% -54,00% 79,33% 72,00% 89,46% 19,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,50% 82,86% 104,62% 140,46% 234,67% 317,33% 141,67% 111,67% 25,43% 136,00%
Soliditet 12,23% 10,74% 8,73% 6,96% 20,39% 18,64% 75,71% 65,85% 62,02% 82,13%
Kassalikviditet 255,36% 254,26% 300,00% 462,69% 428,97% 253,55% 235,35% 170,97% 135,34% 284,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...