Visa allt om Svensk Avfallsåtervinning Aktiebolag
Visa allt om Svensk Avfallsåtervinning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 60 121 0 0 250 196 779 879 1 184
Övrig omsättning - 7 - 124 126 70 - - - 103
Rörelseresultat (EBIT) -23 67 118 104 70 71 -148 -664 -116 71
Resultat efter finansnetto -23 67 118 104 70 70 -148 -663 -118 69
Årets resultat -23 62 118 104 70 70 -148 -775 -118 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 15 38 98 150 203 228
Omsättningstillgångar 441 469 405 271 119 54 142 153 1 039 1 006
Tillgångar 441 469 405 271 134 93 240 303 1 243 1 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 181 120 2 -102 -172 -241 -93 682 800
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 287 286 269 236 265 481 396 561 434
Skulder och eget kapital 441 469 405 271 134 93 240 303 1 243 1 234
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 18 216 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 17 81 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 67 121 124 126 320 196 779 879 1 287
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 779 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 787 - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 67 118 119 94 116 -95 -611 -63 124
Nettoomsättningförändring -100,00% -50,41% -% -% -100,00% 27,55% -74,84% -11,38% -25,76% -%
Du Pont-modellen -% 14,29% 29,14% -% -% 76,34% -61,67% -218,81% -9,25% 5,75%
Vinstmarginal -% 111,67% 97,52% -% -% 28,40% -75,51% -85,11% -13,08% 6,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% -% 68,80% 63,27% 59,69% 76,34% 64,95%
Rörelsekapital/omsättning -% 303,33% 98,35% -% -% -84,40% -172,96% -31,19% 54,38% 48,31%
Soliditet 36,05% 38,59% 29,63% 0,74% -76,12% -184,95% -100,42% -30,69% 54,87% 64,83%
Kassalikviditet 155,83% 163,41% 141,61% 100,74% 50,42% 20,38% 29,52% 32,32% 162,21% 211,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...