Visa allt om Hans-Erik Håkanssons Transport AB
Visa allt om Hans-Erik Håkanssons Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 131 129 1 552 4 118 4 403 3 975 3 781 3 781 3 643 3 756
Övrig omsättning - - 26 - 16 18 34 81 72 51
Rörelseresultat (EBIT) -154 -152 -393 -206 -59 44 -140 559 230 778
Resultat efter finansnetto -102 -124 -375 -172 -70 35 -99 509 236 752
Årets resultat 2 8 136 37 152 160 76 15 203 362
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 200 192 739 1 299 1 971 2 614 3 205 1 958 2 527
Omsättningstillgångar 777 1 364 1 691 1 772 1 938 1 729 1 494 1 739 1 369 1 295
Tillgångar 777 1 564 1 883 2 511 3 238 3 699 4 107 4 944 3 326 3 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 1 379 1 521 1 385 1 498 1 466 1 426 1 480 1 464 1 461
Obeskattade reserver 0 104 236 805 1 028 1 314 1 499 1 676 1 225 1 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 55 55 55 55 311 549 775 8 291
Kortfristiga skulder 146 26 71 266 656 609 633 1 013 628 792
Skulder och eget kapital 777 1 564 1 883 2 511 3 238 3 699 4 107 4 944 3 326 3 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 239 360 301 298 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 187 176 695 1 226 1 228 712 755 548 541 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 16 125 247 289 288 342 308 288 216
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 150 120 120 130 0 200
Omsättning 131 129 1 578 4 118 4 419 3 993 3 815 3 862 3 715 3 807
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 4 4 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 131 129 517 1 030 1 101 1 325 945 1 260 1 822 1 878
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 192 274 371 381 415 368 389 565 428
Rörelseresultat, EBITDA -154 -152 -151 365 593 697 513 709 799 1 300
Nettoomsättningförändring 1,55% -91,69% -62,31% -6,47% 10,77% 5,13% 0,00% 3,79% -3,01% -%
Du Pont-modellen -13,00% -7,80% -19,81% -6,77% -1,02% 1,49% -1,75% 11,93% 7,97% 21,07%
Vinstmarginal -77,10% -94,57% -24,03% -4,13% -0,75% 1,38% -1,90% 15,60% 7,27% 21,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 481,68% 1 037,21% 104,38% 36,57% 29,12% 28,18% 22,77% 19,20% 20,34% 13,39%
Soliditet 81,21% 93,36% 90,55% 78,78% 69,66% 65,81% 61,62% 54,34% 70,54% 62,30%
Kassalikviditet 532,19% 5 246,15% 2 381,69% 666,17% 295,43% 283,91% 236,02% 171,67% 217,99% 163,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...