Visa allt om Sven Sahlin Fastighets AB
Visa allt om Sven Sahlin Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 332 1 320 1 256 1 264 1 371 1 559 1 521 1 448 1 487 2 364
Övrig omsättning - - 66 - 127 - 186 - 90 18
Rörelseresultat (EBIT) -224 226 132 70 -1 348 -522 -22 -788 -394 -552
Resultat efter finansnetto -124 451 490 85 98 306 1 279 251 -646 22 732
Årets resultat -103 319 279 43 105 256 1 396 72 1 496 19 735
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 976 34 331 34 637 34 678 35 795 7 029 15 251 15 327 17 052 17 421
Omsättningstillgångar 248 140 26 396 173 28 065 19 762 20 124 18 512 27 937
Tillgångar 34 224 34 471 34 663 35 074 35 968 35 094 35 013 35 451 35 564 45 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 203 29 707 29 787 29 509 30 065 29 960 29 904 28 508 30 070 28 774
Obeskattade reserver 255 276 224 66 51 51 42 0 0 2 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 057 4 145 4 233 4 321 4 410 4 486 4 592 4 700 4 802 11 360
Kortfristiga skulder 709 343 419 1 178 1 442 597 475 2 243 692 2 277
Skulder och eget kapital 34 224 34 471 34 663 35 074 35 968 35 094 35 013 35 451 35 564 45 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 719 384 344 327 395 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 0 0 0 204 157 138 140 161 181
Utdelning till aktieägare 1 000 400 0 0 0 0 200 0 200 200
Omsättning 1 332 1 320 1 322 1 264 1 498 1 559 1 707 1 448 1 577 2 382
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 686 1 559 1 521 1 448 1 487 2 364
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 462 541 482 467 556 566
Rörelseresultat, EBITDA -68 351 265 130 -1 213 -320 94 -639 -187 -431
Nettoomsättningförändring 0,91% 5,10% -0,63% -7,80% -12,06% 2,50% 5,04% -2,62% -37,10% -%
Du Pont-modellen -0,26% 1,53% 1,71% 0,66% 0,64% 1,06% 3,89% 2,65% -1,21% 51,00%
Vinstmarginal -6,76% 40,08% 47,29% 18,20% 16,85% 23,80% 89,61% 64,78% -28,85% 978,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,84% 50,29% 44,25% 51,59% 39,34% 25,80%
Rörelsekapital/omsättning -34,61% -15,38% -31,29% -61,87% -92,56% 1 761,90% 1 268,05% 1 234,88% 1 198,39% 1 085,45%
Soliditet 85,91% 86,80% 86,44% 84,27% 83,69% 85,48% 85,50% 80,42% 84,55% 68,12%
Kassalikviditet 34,98% 40,82% 6,21% 33,62% 12,00% 4 701,01% 4 160,42% 897,19% 2 675,14% 1 226,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...