Visa allt om GRINDNÄSETS ÅKERI AB
Visa allt om GRINDNÄSETS ÅKERI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 757 8 709 9 259 9 034 7 215 6 006 5 463 6 193 7 645 6 975
Övrig omsättning 417 10 204 47 496 364 180 209 75 188
Rörelseresultat (EBIT) 910 836 1 404 26 518 -92 -378 -322 215 305
Resultat efter finansnetto 813 720 1 245 -144 373 -179 -409 -358 109 184
Årets resultat 386 401 508 -144 373 -179 -270 -6 -7 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 334 4 986 3 918 2 980 2 927 2 546 1 826 2 251 2 554 2 916
Omsättningstillgångar 2 134 1 832 1 601 1 174 1 189 1 627 462 580 1 094 816
Tillgångar 6 468 6 818 5 517 4 155 4 117 4 173 2 287 2 831 3 648 3 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 304 1 118 1 054 546 690 317 158 428 434 442
Obeskattade reserver 1 143 838 638 0 0 0 0 139 490 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 712 2 421 1 797 1 529 2 040 2 557 1 265 1 230 1 425 1 461
Kortfristiga skulder 2 308 2 440 2 029 2 079 1 385 1 298 864 1 034 1 298 1 455
Skulder och eget kapital 6 468 6 818 5 517 4 155 4 117 4 173 2 287 2 831 3 648 3 732
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 437 1 561 1 562 1 559 1 543 1 396 1 589 1 546 1 853 1 733
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 493 410 421 432 554 448 485 542 602 573
Utdelning till aktieägare 800 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 174 8 719 9 463 9 081 7 711 6 370 5 643 6 402 7 720 7 163
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 4 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 939 2 177 2 315 1 807 1 443 1 502 1 093 1 239 1 274 1 163
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 499 503 417 417 480 429 432 424 397
Rörelseresultat, EBITDA 1 965 1 663 1 459 1 062 857 299 54 101 632 838
Nettoomsättningförändring -10,93% -5,94% 2,49% 25,21% 20,13% 9,94% -11,79% -18,99% 9,61% -%
Du Pont-modellen 14,12% 12,33% 25,54% 0,70% 12,82% -2,11% -16,27% -10,84% 6,44% 8,76%
Vinstmarginal 11,77% 9,66% 15,22% 0,32% 7,32% -1,47% -6,81% -4,96% 3,07% 4,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,24% -6,98% -4,62% -10,02% -2,72% 5,48% -7,36% -7,33% -2,67% -9,16%
Soliditet 33,94% 25,98% 28,12% 13,14% 16,76% 7,60% 6,91% 18,65% 21,57% 19,06%
Kassalikviditet 92,46% 75,08% 78,91% 56,47% 85,85% 125,35% 53,47% 56,09% 84,28% 56,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...