Visa allt om Hallstaviks Järnhandel Aktiebolag
Visa allt om Hallstaviks Järnhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 093 8 231 8 326 8 109 8 689 8 903 8 802 8 901 9 428 10 009
Övrig omsättning 90 109 83 71 - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 243 25 73 413 65 314 125 -626 193
Resultat efter finansnetto 37 266 46 91 429 73 322 137 -604 204
Årets resultat 24 155 21 58 237 60 331 128 -516 46
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 14 14 14 14 26 62 94 129 111
Omsättningstillgångar 3 444 3 020 3 135 2 837 2 824 3 199 3 287 3 625 3 966 4 177
Tillgångar 3 472 3 034 3 149 2 851 2 838 3 226 3 349 3 719 4 095 4 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 317 1 293 1 138 1 116 1 259 1 422 1 762 1 831 1 702 2 218
Obeskattade reserver 220 210 143 130 107 0 0 0 0 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 127 0
Kortfristiga skulder 1 934 1 531 1 867 1 603 1 472 1 804 1 587 1 876 2 265 1 982
Skulder och eget kapital 3 472 3 034 3 149 2 851 2 838 3 226 3 349 3 719 4 095 4 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 123 217 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 845 1 869 1 582 1 710 1 220 1 511 1 225 1 227 1 581 1 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 666 613 520 583 403 511 408 539 689 684
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 400 400 400 0 0
Omsättning 8 183 8 340 8 409 8 180 8 689 8 943 8 802 8 901 9 428 10 009
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 5 5 4 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 156 1 176 1 388 1 352 1 738 1 781 2 201 1 484 1 347 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 77 363 392 334 421 418 332 357 358
Rörelseresultat, EBITDA 17 2 777 25 73 426 101 346 160 -577 259
Nettoomsättningförändring -1,68% -1,14% 2,68% -6,68% -2,40% 1,15% -1,11% -5,59% -5,80% -%
Du Pont-modellen 1,24% 8,90% 1,59% 3,30% 15,22% 2,39% 9,73% 3,98% -14,63% 4,87%
Vinstmarginal 0,53% 3,28% 0,60% 1,16% 4,97% 0,86% 3,70% 1,66% -6,35% 2,09%
Bruttovinstmarginal 38,60% 38,96% 31,49% 38,65% 31,37% 32,10% 30,63% 33,04% 30,13% 37,79%
Rörelsekapital/omsättning 18,66% 18,09% 15,23% 15,22% 15,56% 15,67% 19,31% 19,65% 18,04% 21,93%
Soliditet 42,87% 48,02% 39,68% 42,50% 47,14% 44,08% 52,61% 49,23% 41,56% 53,19%
Kassalikviditet 41,42% 92,29% 60,10% 64,44% 60,19% 45,51% 63,64% 40,67% 34,35% 60,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...