Visa allt om Technovobis AB
Visa allt om Technovobis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 75 100 0 0 0 0 2 158 1 426
Övrig omsättning - - - - - - 117 208 411 7 483
Rörelseresultat (EBIT) -249 -251 -164 -520 -245 -280 -178 -154 -3 420 6 358
Resultat efter finansnetto -249 -405 -228 -504 -221 -274 -1 847 -164 914 -675
Årets resultat -249 -405 -228 -504 -221 -274 -1 844 -164 935 -983
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 400 200 200 200 200 240 240 16 101
Omsättningstillgångar 1 399 1 565 566 733 1 254 1 464 1 879 4 363 8 835 10 113
Tillgångar 1 399 1 565 1 966 933 1 454 1 664 2 079 4 603 9 075 26 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 545 350 600 411 632 907 2 743 3 907 2 918
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 400
Kortfristiga skulder 799 1 021 1 617 333 1 043 1 032 1 172 1 859 5 167 7 895
Skulder och eget kapital 1 399 1 565 1 966 933 1 454 1 664 2 079 4 603 9 075 26 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 190 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 71 73 97 96 127 124 125 227 511
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 0 0 75 100 0 0 117 208 2 569 8 909
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 75 100 - - - - 2 158 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 53 71 73 97 97 127 124 125 422 483
Rörelseresultat, EBITDA -249 -251 -164 -520 -245 -280 -178 -154 -3 418 6 408
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -25,00% -% -% -% -% -100,00% 51,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -8,34% -54,02% -% -% -% -% 11,14% 1,32%
Vinstmarginal -% -% -218,67% -504,00% -% -% -% -% 46,85% 24,26%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -14,69% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 401,33% 400,00% -% -% -% -% 169,97% 155,54%
Soliditet 42,82% 34,82% 17,80% 64,31% 28,27% 37,98% 43,63% 59,59% 43,05% 11,13%
Kassalikviditet 175,09% 153,28% 35,00% 220,12% 120,23% 141,86% 160,32% 234,70% 170,99% 128,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...