Visa allt om Allbildelar i Huddinge Aktiebolag
Visa allt om Allbildelar i Huddinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Nettoomsättning 3 360 3 360 3 320 0 2 634 2 240 1 440 1 440 1 200 1 440
Övrig omsättning 64 - - 3 120 - - - - 200 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 362 1 425 636 650 -107 -331 641 823 560 396
Resultat efter finansnetto 1 119 977 -105 34 14 -1 035 252 476 505 439
Årets resultat 1 056 414 35 25 13 -584 159 390 268 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 227 43 937 41 536 42 864 43 439 44 596 33 984 19 388 2 883 662
Omsättningstillgångar 455 170 219 1 035 212 1 057 1 592 1 061 1 582 1 622
Tillgångar 43 682 44 107 41 754 43 899 43 651 45 653 35 576 20 450 4 465 2 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 412 2 356 1 941 1 906 1 882 1 869 1 864 1 705 1 315 1 048
Obeskattade reserver 211 272 0 0 0 0 446 413 503 403
Avsättningar (tkr) 275 136 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 225 6 450 8 750 11 050 10 500 12 500 13 838 17 046 2 516 701
Kortfristiga skulder 35 559 34 893 31 062 30 943 31 270 31 285 19 428 1 286 131 133
Skulder och eget kapital 43 682 44 107 41 754 43 899 43 651 45 653 35 576 20 450 4 465 2 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 424 3 360 3 320 3 120 2 634 2 240 1 440 1 440 1 400 1 440
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 440
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 31
Rörelseresultat, EBITDA 2 072 2 287 1 965 1 979 1 191 798 1 149 1 058 751 500
Nettoomsättningförändring 0,00% 1,20% -% -100,00% 17,59% 55,56% 0,00% 20,00% -16,67% -%
Du Pont-modellen 3,12% 3,23% 1,53% -% 1,99% -0,72% 1,83% 4,09% 12,90% 19,22%
Vinstmarginal 40,54% 42,41% 19,19% -% 32,92% -14,73% 45,21% 58,13% 48,00% 30,49%
Bruttovinstmarginal 76,82% 77,89% 77,29% -% 74,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 044,76% -1 033,42% -929,01% -% -1 179,12% -1 349,46% -1 238,61% -15,62% 120,92% 103,40%
Soliditet 8,19% 5,82% 4,65% 4,34% 4,31% 4,09% 6,16% 9,79% 37,56% 58,59%
Kassalikviditet 1,28% 0,49% 0,71% 3,34% 0,68% 3,38% 8,19% 82,50% 1 207,63% 1 219,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...