Visa allt om Lindkvist Busstrafik Aktiebolag
Visa allt om Lindkvist Busstrafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 032 6 532 6 642 4 554 4 902 4 184 3 519 3 739 3 808 4 382
Övrig omsättning 82 230 35 30 - - 57 - 508 -
Rörelseresultat (EBIT) -444 609 378 22 294 445 612 795 1 336 1 127
Resultat efter finansnetto -468 592 357 -11 267 438 751 1 110 1 417 1 152
Årets resultat -226 109 204 357 196 246 1 584 733 735
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 951 1 160 616 918 1 086 504 0 778 3 802 3 824
Omsättningstillgångar 2 026 2 989 2 151 1 771 1 203 1 113 856 5 836 2 403 3 308
Tillgångar 2 977 4 149 2 767 2 690 2 290 1 617 856 6 614 6 204 7 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 007 1 234 1 125 920 563 366 121 704 853 855
Obeskattade reserver 0 242 192 100 100 100 0 616 338 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 494 951 531 630 752 445 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 475 1 722 919 1 039 874 705 735 5 294 5 013 6 276
Skulder och eget kapital 2 977 4 149 2 767 2 690 2 290 1 617 856 6 614 6 204 7 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 300 300 353 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 805 1 828 1 794 1 516 1 410 955 838 532 752 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 524 445 435 400 365 243 357 343 373 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 584 733 735
Omsättning 6 114 6 762 6 677 4 584 4 902 4 184 3 576 3 739 4 316 4 382
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 6 6 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 754 817 949 759 817 1 046 880 935 952 1 096
Personalkostnader per anställd (tkr) 283 260 282 278 256 285 382 321 374 285
Rörelseresultat, EBITDA -124 763 630 276 449 497 612 823 1 366 1 305
Nettoomsättningförändring -7,65% -1,66% 45,85% -7,10% 17,16% 18,90% -5,88% -1,81% -13,10% -%
Du Pont-modellen -14,88% 15,04% 13,66% 0,82% 12,84% 27,52% 87,62% 16,77% 22,84% 16,15%
Vinstmarginal -7,34% 9,55% 5,69% 0,48% 6,00% 10,64% 21,31% 29,66% 37,21% 26,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,13% 19,40% 18,55% 16,07% 6,71% 9,75% 3,44% 14,50% -68,54% -67,73%
Soliditet 33,83% 34,29% 46,07% 36,94% 27,80% 27,19% 14,14% 17,35% 17,67% 11,99%
Kassalikviditet 137,36% 173,58% 234,06% 170,45% 137,64% 157,87% 116,46% 110,24% 47,94% 52,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...