Visa allt om Möbelkedjan i Skillingaryd Aktiebolag
Visa allt om Möbelkedjan i Skillingaryd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 950 631 1 111 1 888 1 761 1 138 878 1 170 1 731 2 002
Övrig omsättning - - 1 294 248 1 195 18 815 29 317 27 926 930 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -313 583 168 198 477 427 -933 907 140
Resultat efter finansnetto -79 -503 440 28 51 328 235 -1 059 926 -36
Årets resultat -79 -313 120 27 51 328 235 -787 469 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 804 1 908 2 045 2 913 3 114 3 069 3 344 3 288 3 460 3 483
Omsättningstillgångar 768 987 1 737 1 812 1 832 579 755 1 511 2 025 1 566
Tillgångar 2 572 2 894 3 783 4 725 4 946 3 648 4 098 4 798 5 486 5 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 760 839 1 152 1 031 1 005 953 655 421 1 208 739
Obeskattade reserver 0 0 190 0 0 0 0 0 271 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 360 1 554 1 645 2 684 3 133 2 014 2 731 2 551 2 883 3 638
Kortfristiga skulder 453 502 795 1 009 809 680 712 1 827 1 123 666
Skulder och eget kapital 2 572 2 894 3 783 4 725 4 946 3 648 4 098 4 798 5 486 5 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 24 25 24 26 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 18 19 24 144 261 0 0 0 125 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 6 7 62 107 26 25 28 47 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 950 631 2 405 2 136 2 956 19 953 30 195 29 096 2 661 2 002
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 950 631 1 111 944 881 1 138 878 1 170 1 731 2 002
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 26 32 104 196 51 535 54 172 279
Rörelseresultat, EBITDA 115 -175 1 045 368 477 664 477 -766 1 088 273
Nettoomsättningförändring 50,55% -43,20% -41,15% 7,21% 54,75% 29,61% -24,96% -32,41% -13,54% -%
Du Pont-modellen -1,17% -10,82% 15,41% 3,56% 4,00% 13,08% 10,42% -18,28% 21,93% 2,77%
Vinstmarginal -3,16% -49,60% 52,48% 8,90% 11,24% 41,92% 48,63% -74,96% 69,50% 6,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 90,55% 94,49% 6,25% -1 553,78% 82,57% -2 378,89% 92,61% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,16% 76,86% 84,79% 42,53% 58,09% -8,88% 4,90% -27,01% 52,11% 44,96%
Soliditet 29,55% 28,99% 34,37% 21,82% 20,32% 26,12% 15,98% 8,77% 25,58% 14,72%
Kassalikviditet 160,71% 188,65% 213,46% 169,87% 91,72% 79,26% 100,42% 72,14% 163,13% 181,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...