Visa allt om Furulind i Köping Aktiebolag
Visa allt om Furulind i Köping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 005 979 1 143 1 355 1 538 1 670 1 985 2 206 2 238 2 493
Övrig omsättning - - - 38 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 48 -25 123 32 45 -5 35 43 38
Resultat efter finansnetto 20 40 -30 117 22 33 -21 19 29 22
Årets resultat 12 22 -18 74 19 17 -10 11 28 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 26 42 54 0 6 12 18 23 42
Omsättningstillgångar 422 417 322 435 501 474 446 497 555 567
Tillgångar 437 443 364 489 501 481 458 515 578 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 261 239 331 257 238 221 231 220 193
Obeskattade reserver 10 10 0 12 0 6 0 12 12 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 19 24 29 24 29 98 33 54 79
Kortfristiga skulder 133 153 101 116 220 208 139 239 291 313
Skulder och eget kapital 437 443 364 489 501 481 458 515 578 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 278 263 330 285 233 228 263 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 355 360 93 105 92 126 192 189 194 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 107 114 176 173 208 191 215 214 226 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 005 979 1 143 1 393 1 538 1 670 1 985 2 206 2 238 2 493
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 503 490 572 678 769 835 993 1 103 1 119 1 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 240 56 298 297 328 321 340 332 362 382
Rörelseresultat, EBITDA 35 536 -13 129 34 51 1 41 49 44
Nettoomsättningförändring 2,66% -14,35% -15,65% -11,90% -7,90% -15,87% -10,02% -1,43% -10,23% -%
Du Pont-modellen 5,49% 10,84% -6,87% 25,15% 6,39% 9,36% -1,09% 6,80% 7,44% 6,24%
Vinstmarginal 2,39% 4,90% -2,19% 9,08% 2,08% 2,69% -0,25% 1,59% 1,92% 1,52%
Bruttovinstmarginal 64,18% 67,62% 62,99% 62,95% 57,80% 51,86% 44,74% 40,93% 44,55% 40,35%
Rörelsekapital/omsättning 28,76% 26,97% 19,34% 23,54% 18,27% 15,93% 15,47% 11,70% 11,80% 10,19%
Soliditet 64,26% 60,68% 65,66% 69,50% 51,30% 50,40% 48,25% 46,53% 39,56% 34,53%
Kassalikviditet 281,95% 222,22% 234,65% 306,90% 177,27% 170,19% 228,06% 126,78% 125,77% 128,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...