Visa allt om Furulind i Köping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 979 1 143 1 355 1 538 1 670 1 985 2 206 2 238 2 493 2 580
Övrig omsättning - - 38 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -25 123 32 45 -5 35 43 38 83
Resultat efter finansnetto 40 -30 117 22 33 -21 19 29 22 62
Årets resultat 22 -18 74 19 17 -10 11 28 2 56
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 42 54 0 6 12 18 23 42 33
Omsättningstillgångar 417 322 435 501 474 446 497 555 567 526
Tillgångar 443 364 489 501 481 458 515 578 609 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 239 331 257 238 221 231 220 193 217
Obeskattade reserver 10 0 12 0 6 0 12 12 24 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 24 29 24 29 98 33 54 79 161
Kortfristiga skulder 153 101 116 220 208 139 239 291 313 172
Skulder och eget kapital 443 364 489 501 481 458 515 578 609 559
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 278 263 330 285 233 228 263 276 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 360 93 105 92 126 192 189 194 243 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 114 176 173 208 191 215 214 226 210 169
Utdelning till aktieägare 0 0 75 0 0 0 0 0 0 27
Omsättning 979 1 143 1 393 1 538 1 670 1 985 2 206 2 238 2 493 2 580
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 490 572 678 769 835 993 1 103 1 119 1 247 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 298 297 328 321 340 332 362 382 307
Rörelseresultat, EBITDA 536 -13 129 34 51 1 41 49 44 88
Nettoomsättningförändring -14,35% -15,65% -11,90% -7,90% -15,87% -10,02% -1,43% -10,23% -3,37% -%
Du Pont-modellen 10,84% -6,87% 25,15% 6,39% 9,36% -1,09% 6,80% 7,44% 6,24% 14,85%
Vinstmarginal 4,90% -2,19% 9,08% 2,08% 2,69% -0,25% 1,59% 1,92% 1,52% 3,22%
Bruttovinstmarginal 67,62% 62,99% 62,95% 57,80% 51,86% 44,74% 40,93% 44,55% 40,35% 36,74%
Rörelsekapital/omsättning 26,97% 19,34% 23,54% 18,27% 15,93% 15,47% 11,70% 11,80% 10,19% 13,72%
Soliditet 60,68% 65,66% 69,50% 51,30% 50,40% 48,25% 46,53% 39,56% 34,53% 39,85%
Kassalikviditet 222,22% 234,65% 306,90% 177,27% 170,19% 228,06% 126,78% 125,77% 128,12% 179,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...