Visa allt om Arne Jonssons Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Arne Jonssons Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 985 2 169 1 572 1 399 1 381 908 880 2 570 1 437 1 094
Övrig omsättning - 113 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 69 63 -203 152 12 -81 579 146 -111
Resultat efter finansnetto 131 65 64 -201 154 17 -71 588 147 -112
Årets resultat 76 58 64 -115 113 11 -6 316 133 -108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 10 15
Omsättningstillgångar 661 888 559 488 735 575 645 923 500 418
Tillgångar 661 888 559 488 735 575 648 929 510 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 352 294 230 395 282 371 566 341 208
Obeskattade reserver 33 0 0 0 86 86 86 151 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 200 536 265 258 254 207 191 211 165 225
Skulder och eget kapital 661 888 559 488 735 575 648 929 510 433
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 90 - - 0 - 225 233 308 240 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 384 385 305 180 14 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 70 194 159 131 95 114 97 194 100 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 100 190 90 0
Omsättning 985 2 282 1 572 1 399 1 381 908 880 2 570 1 437 1 094
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 985 2 169 1 572 1 399 1 381 908 880 2 570 1 437 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 591 559 444 275 355 331 505 341 459
Rörelseresultat, EBITDA 130 69 63 -203 152 15 -78 583 151 -104
Nettoomsättningförändring -54,59% 37,98% 12,37% 1,30% 52,09% 3,18% -65,76% 78,84% 31,35% -%
Du Pont-modellen 19,82% 7,88% 11,81% -40,98% 20,95% 3,30% -10,96% 63,29% 29,02% -25,64%
Vinstmarginal 13,30% 3,23% 4,20% -14,30% 11,15% 2,09% -8,07% 22,88% 10,30% -10,15%
Bruttovinstmarginal 54,42% 37,67% 53,56% 37,31% 49,24% 52,42% 53,41% 52,02% 100,00% 51,37%
Rörelsekapital/omsättning 46,80% 16,23% 18,70% 16,44% 34,83% 40,53% 51,59% 27,70% 23,31% 17,64%
Soliditet 68,64% 39,64% 52,59% 47,13% 62,36% 60,07% 67,03% 72,63% 67,43% 48,04%
Kassalikviditet 330,50% 165,67% 210,94% 189,15% 289,37% 277,78% 337,70% 437,44% 297,58% 175,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...