Visa allt om KÅE Fastigheter AB
Visa allt om KÅE Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 170 0 166 164 160 157 163 156 0 13
Övrig omsättning - 170 - - - - - - 142 135
Rörelseresultat (EBIT) -3 32 13 36 19 18 10 45 25 26
Resultat efter finansnetto -9 23 3 21 4 9 0 21 1 7
Årets resultat -9 23 3 21 4 9 0 21 1 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 548 568 587 607 627 647 667 686 706 726
Omsättningstillgångar 23 34 17 26 25 28 23 37 22 19
Tillgångar 571 602 604 633 652 675 690 724 729 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 258 235 233 212 207 199 199 178 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 282 302 322 354 391 421 451 481 510 525
Kortfristiga skulder 40 41 47 46 50 47 40 43 40 43
Skulder och eget kapital 571 602 604 633 652 675 690 724 729 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0
Omsättning 170 170 166 164 160 157 163 156 142 148
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 170 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 12 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 52 33 56 39 38 30 65 45 46
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 1,22% 2,50% 1,91% -3,68% 4,49% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -0,53% -% 2,15% 5,69% 2,91% 2,67% 1,45% 6,22% -% 3,49%
Vinstmarginal -1,76% -% 7,83% 21,95% 11,88% 11,46% 6,13% 28,85% -% 200,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,32% 100,00% -% 15,38%
Rörelsekapital/omsättning -10,00% -% -18,07% -12,20% -15,62% -12,10% -10,43% -3,85% -% -184,62%
Soliditet 43,78% 42,86% 38,91% 36,81% 32,52% 30,67% 28,84% 27,49% 24,42% 23,76%
Kassalikviditet 57,50% 82,93% 36,17% 56,52% 50,00% 59,57% 57,50% 86,05% 55,00% 44,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...