Visa allt om Impulsteknik Elinstallation Aktiebolag
Visa allt om Impulsteknik Elinstallation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 794 3 360 3 663 3 394 4 420 5 140 5 511 3 341 5 044 5 488
Övrig omsättning 4 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 178 -465 85 34 -450 227 132 -187 -146 317
Resultat efter finansnetto 150 -480 460 -48 -501 179 104 -219 -154 309
Årets resultat 150 -480 441 -48 -414 99 62 5 37 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 8 20 143 190 211 238 256 157 184
Omsättningstillgångar 857 796 1 385 1 170 1 185 2 173 1 804 1 040 1 240 1 745
Tillgångar 921 804 1 406 1 313 1 374 2 384 2 042 1 296 1 398 1 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 178 659 217 266 679 580 518 613 726
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 87 46 28 265 485
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 177 0 756 532 734 161 285 0 0
Kortfristiga skulder 592 449 747 339 577 884 1 255 465 519 718
Skulder och eget kapital 921 804 1 406 1 313 1 374 2 384 2 042 1 296 1 398 1 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 726 694 617 646 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 452 1 270 1 063 1 151 1 367 610 928 351 1 121 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 653 544 593 458 546 516 632 446 727 654
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 100 150
Omsättning 4 798 3 360 3 663 3 394 4 420 5 140 5 511 3 341 5 044 5 488
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 199 840 916 849 884 1 028 1 102 835 1 009 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 462 421 408 386 373 459 364 512 499
Rörelseresultat, EBITDA 197 -452 107 81 -390 280 196 -160 -90 396
Nettoomsättningförändring 42,68% -8,27% 7,93% -23,21% -14,01% -6,73% 64,95% -33,76% -8,09% -%
Du Pont-modellen 19,87% -57,34% 37,55% 2,67% -32,61% 9,52% 6,71% -14,43% -10,44% 16,54%
Vinstmarginal 3,82% -13,72% 14,41% 1,03% -10,14% 4,42% 2,49% -5,60% -2,89% 5,81%
Bruttovinstmarginal 63,75% 68,30% 79,14% 72,01% 64,32% 56,81% 65,56% 60,82% 65,82% 66,67%
Rörelsekapital/omsättning 5,53% 10,33% 17,42% 24,48% 13,76% 25,08% 9,96% 17,21% 14,29% 18,71%
Soliditet 35,61% 22,14% 46,87% 16,53% 19,36% 31,17% 30,06% 41,52% 57,50% 55,74%
Kassalikviditet 92,74% 113,14% 149,00% 245,72% 126,17% 189,59% 102,15% 106,45% 117,53% 182,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...