Visa allt om Täljebyrån Aktiebolag
Visa allt om Täljebyrån Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 43 3 129 157
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -4 -3 -4 -9 -33 75 92
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 -4 -3 -4 -18 -949 59 81
Årets resultat -1 -1 -1 -4 -3 -4 -18 -949 59 81
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 1 2 3 4 3 10 14 166 445 400
Tillgångar 1 2 3 4 3 10 14 166 445 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -16 -15 -14 -13 -9 -6 -2 -44 305 246
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 14 14 14 10 9 9 196 90 99
Kortfristiga skulder 3 3 3 3 3 7 8 14 50 59
Skulder och eget kapital 1 2 3 4 3 10 14 166 445 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 43 3 129 157
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 43 3 129 157
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 20 25
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -4 -3 -4 -9 -33 79 96
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 1 333,33% -97,67% -17,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -64,29% -19,88% 16,85% 22,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -20,93% -1 100,00% 58,14% 58,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 13,95% 5 066,67% 306,20% 217,20%
Soliditet -1 600,00% -750,00% -466,67% -325,00% -300,00% -60,00% -14,29% -26,51% 68,54% 61,04%
Kassalikviditet 33,33% 66,67% 100,00% 133,33% 100,00% 142,86% 175,00% 1 185,71% 890,00% 677,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...