Visa allt om Sverigevagnen i Borlänge AB
Visa allt om Sverigevagnen i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 096 13 185 14 519 16 352 17 121 15 745 15 850 15 377 12 681 1 991
Övrig omsättning 686 1 290 817 361 368 622 11 818 934 1 050
Rörelseresultat (EBIT) 266 57 177 77 395 -201 662 594 -343 175
Resultat efter finansnetto 112 25 157 61 377 -211 650 560 -358 156
Årets resultat 88 20 115 20 119 -44 351 494 -358 156
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 318 3 769 1 481 926 1 054 67 104 95 106 112
Omsättningstillgångar 990 1 926 1 778 2 618 3 779 4 247 4 592 3 911 3 352 782
Tillgångar 5 309 5 695 3 260 3 544 4 832 4 315 4 696 4 006 3 459 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 432 1 344 1 324 1 210 1 190 1 071 1 115 763 269 177
Obeskattade reserver 210 210 210 210 210 0 167 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 991 1 467 0 0 0 0 0 18 229 71
Kortfristiga skulder 2 676 2 674 1 725 2 124 3 432 3 244 3 414 3 224 2 960 645
Skulder och eget kapital 5 309 5 695 3 260 3 544 4 832 4 315 4 696 4 006 3 459 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 744 524 598 833 763 1 077 833 671 743 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 233 173 183 301 283 377 262 260 303 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 782 14 475 15 336 16 713 17 489 16 367 15 861 16 195 13 615 3 041
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 548 4 395 3 630 4 088 4 280 3 936 3 963 3 844 3 170 664
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 232 195 296 267 377 222 179 188 143
Rörelseresultat, EBITDA 1 046 518 602 205 497 -164 711 639 -306 196
Nettoomsättningförändring -46,18% -9,19% -11,21% -4,49% 8,74% -0,66% 3,08% 21,26% 536,92% -%
Du Pont-modellen 5,05% 1,12% 5,43% 2,17% 8,17% -4,66% 14,10% 14,88% -9,92% 19,60%
Vinstmarginal 3,78% 0,49% 1,22% 0,47% 2,31% -1,28% 4,18% 3,88% -2,70% 8,79%
Bruttovinstmarginal 31,43% 9,73% 10,77% 13,61% 13,60% 10,51% 16,28% 10,15% 4,20% 10,30%
Rörelsekapital/omsättning -23,76% -5,67% 0,37% 3,02% 2,03% 6,37% 7,43% 4,47% 3,09% 6,88%
Soliditet 30,06% 26,48% 45,64% 38,51% 27,83% 24,82% 26,36% 19,05% 7,78% 19,82%
Kassalikviditet 32,32% 41,21% 38,38% 36,39% 34,32% 32,46% 24,46% 15,01% 19,97% 100,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...