Visa allt om Hema Service Aktiebolag
Visa allt om Hema Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 47 683 47 064 50 458 74 381 74 060 60 162 35 856 2 266 1 387 1 086
Övrig omsättning - - - - - - - 255 - -
Rörelseresultat (EBIT) 272 293 -431 645 -260 541 226 308 335 197
Resultat efter finansnetto 164 235 -454 621 -276 532 210 295 332 184
Årets resultat 125 213 -173 296 -16 294 98 122 253 184
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 252 203 426 654 601 651 870 18 125
Omsättningstillgångar 7 325 7 307 7 905 7 545 8 092 7 609 5 690 1 215 457 394
Tillgångar 7 461 7 559 8 108 7 971 8 745 8 210 6 340 2 085 475 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 059 934 720 893 597 814 519 422 299 47
Obeskattade reserver 0 0 0 281 71 331 200 125 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 180 180 200 200 0 31 138 0 307
Kortfristiga skulder 6 242 6 445 7 207 6 597 7 877 7 066 5 590 1 401 176 166
Skulder och eget kapital 7 461 7 559 8 108 7 971 8 745 8 210 6 340 2 085 475 519
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 378 378 365 262 248 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 699 669 580 843 416 262 391 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 304 287 378 352 303 316 130 123 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 47 683 47 064 50 458 74 381 74 060 60 162 35 856 2 521 1 387 1 086
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 23 842 23 532 25 229 37 191 37 030 30 081 17 928 2 266 1 387 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 596 545 717 669 566 679 538 510 490
Rörelseresultat, EBITDA 388 404 -243 917 -9 731 445 369 442 322
Nettoomsättningförändring 1,32% -6,73% -32,16% 0,43% 23,10% 67,79% 1 482,35% 63,37% 27,72% -%
Du Pont-modellen 3,65% 3,89% -5,32% 8,09% -2,97% 6,59% 3,56% 14,82% 70,95% 37,96%
Vinstmarginal 0,57% 0,62% -0,85% 0,87% -0,35% 0,90% 0,63% 13,64% 24,30% 18,14%
Bruttovinstmarginal 5,51% 4,41% 2,67% 3,91% 2,68% 4,14% 6,60% 45,32% 82,91% 92,73%
Rörelsekapital/omsättning 2,27% 1,83% 1,38% 1,27% 0,29% 0,90% 0,28% -8,21% 20,26% 20,99%
Soliditet 14,19% 12,36% 8,88% 13,80% 7,43% 12,89% 10,51% 24,56% 62,95% 9,06%
Kassalikviditet 115,09% 107,25% 103,72% 114,37% 102,73% 107,68% 101,79% 86,72% 259,66% 237,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...