Visa allt om Kumer AB
Visa allt om Kumer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 31 15 114 183 268 367 98 182 118 110
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -6 12 8 -26 82 31 99 79 26
Resultat efter finansnetto 5 -6 12 8 -29 78 27 95 72 23
Årets resultat 5 -6 12 8 -29 78 27 95 72 23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Omsättningstillgångar 378 367 397 425 494 520 429 447 407 370
Tillgångar 378 367 397 425 494 520 429 449 410 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 218 224 213 415 444 366 338 243 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 148 172 213 79 76 62 110 166 203
Skulder och eget kapital 378 367 397 425 494 520 429 449 410 375
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 30 57 77 72 0 19 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 5 16 24 20 0 6 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 15 114 183 268 367 98 182 118 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 114 183 268 367 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 47 93 123 108 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 -6 12 8 -26 82 33 101 81 28
Nettoomsättningförändring 106,67% -86,84% -37,70% -31,72% -26,98% 274,49% -46,15% 54,24% 7,27% -%
Du Pont-modellen 1,32% -1,36% 3,27% 1,88% -5,26% 15,77% 7,23% 22,05% 19,27% 6,93%
Vinstmarginal 16,13% -33,33% 11,40% 4,37% -9,70% 22,34% 31,63% 54,40% 66,95% 23,64%
Bruttovinstmarginal 96,77% 73,33% 68,42% 68,31% 43,28% 60,49% 70,41% 82,42% 88,14% 86,36%
Rörelsekapital/omsättning 722,58% 1 460,00% 197,37% 115,85% 154,85% 120,98% 374,49% 185,16% 204,24% 151,82%
Soliditet 58,99% 59,40% 56,42% 50,12% 84,01% 85,38% 85,31% 75,28% 59,27% 45,60%
Kassalikviditet 70,78% 66,22% 74,42% 69,01% 273,42% 293,42% 195,16% 126,36% 51,20% 23,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...