Visa allt om G.E.B.O.-Försäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-04
Nettoomsättning 604 712 324 619 1 019 413 0 8 542 16 804 12 753
Övrig omsättning - - - - - - - 490 122 57
Rörelseresultat (EBIT) -123 97 2 39 303 -138 -81 -480 -791 -705
Resultat efter finansnetto -129 83 -14 28 283 -1 179 -3 212 -512 -785 1 057
Årets resultat -129 83 -14 28 283 -1 179 -3 212 -512 -785 1 057
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 28 44 29 27 35 475 1 614 1 177 231
Omsättningstillgångar 549 368 301 288 614 384 1 294 4 401 5 595 8 214
Tillgångar 624 396 345 317 641 419 1 769 6 015 6 772 8 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 121 38 51 -26 -309 870 4 082 4 594 5 378
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 220 244 207 478 619 886 0 0 0
Kortfristiga skulder 404 55 63 58 189 109 13 1 933 2 178 3 066
Skulder och eget kapital 624 396 345 317 641 419 1 769 6 015 6 772 8 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 80 0 401 518 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 73 94 28 84 94 0 0 798 1 095 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 26 30 8 27 26 26 0 546 771 771
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 604 712 324 619 1 019 413 0 9 032 16 926 12 810
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 604 712 324 619 1 019 413 - 2 847 4 201 3 188
Personalkostnader per anställd (tkr) 106 125 36 115 123 106 - 575 608 547
Rörelseresultat, EBITDA -109 113 17 48 311 -134 -81 -441 -722 -556
Nettoomsättningförändring -15,17% 119,75% -47,66% -39,25% 146,73% -% -100,00% -49,17% 31,77% -%
Du Pont-modellen -19,55% 24,49% 0,58% 12,30% 47,27% -279,00% -% -6,78% -10,29% 14,09%
Vinstmarginal -20,20% 13,62% 0,62% 6,30% 29,74% -283,05% -% -4,78% -4,15% 9,33%
Bruttovinstmarginal 54,30% 51,69% 64,81% 45,23% 53,48% 22,76% -% 19,78% 14,36% 18,69%
Rörelsekapital/omsättning 24,01% 43,96% 73,46% 37,16% 41,71% 66,59% -% 28,89% 20,33% 40,37%
Soliditet 19,55% 30,56% 11,01% 16,09% -4,06% -73,75% 49,18% 67,86% 67,84% 63,68%
Kassalikviditet 50,00% 176,36% 12,70% 6,90% 190,48% 2,75% 9 953,85% 188,67% 186,00% 194,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...