Visa allt om Purö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -17 -8 -7 -2 -2 -7 -6 -7 -3
Resultat efter finansnetto 246 -145 36 190 2 3 24 40 44 -2
Årets resultat 244 -146 36 98 2 3 24 40 35 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 25 88 150 150 150 150 150 150 100
Omsättningstillgångar 512 355 591 441 245 243 239 224 180 182
Tillgångar 626 380 679 591 395 393 389 374 330 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 517 273 419 382 284 282 279 254 214 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 107 260 208 111 111 111 119 115 103
Skulder och eget kapital 626 380 679 591 395 393 389 374 330 282
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -17 -8 -7 -2 -2 -7 -6 -7 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 82,59% 71,84% 61,71% 64,64% 71,90% 71,76% 71,72% 67,91% 64,85% 63,48%
Kassalikviditet 469,72% 331,78% 227,31% 212,02% 220,72% 218,92% 215,32% 188,24% 156,52% 176,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...