Visa allt om Nidmar Invest AB
Visa allt om Nidmar Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 299 32 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -16 -2 -15 -6 -16 -3 -26 -16 -21
Resultat efter finansnetto 862 649 70 37 48 41 61 -246 14 -2
Årets resultat 867 637 40 21 26 30 38 -235 9 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 571 2 871 771 450 150 150 150 150 150 120
Omsättningstillgångar 584 536 0 324 321 360 328 342 331 343
Tillgångar 8 155 3 407 771 774 471 510 478 492 481 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 730 863 226 186 166 140 110 72 306 201
Obeskattade reserver 64 74 72 54 44 32 32 23 47 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 263 2 386 444 507 223 247 302 372 119 0
Kortfristiga skulder 99 85 29 27 38 91 34 25 8 214
Skulder och eget kapital 8 155 3 407 771 774 471 510 478 492 481 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 299 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 43 -16 -2 -15 -6 -16 -3 -26 -16 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 21,83% 27,02% 36,60% 29,17% 42,13% 32,08% 27,95% 18,00% 70,65% 50,72%
Kassalikviditet 589,90% 630,59% 0,00% 1 200,00% 844,74% 395,60% 964,71% 1 368,00% 4 137,50% 160,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...